Taverna Eiendom AS ser muligheten for positiv utvikling av virksomheten og fortsetter derfor med gjennomføring og planlegging av nye utviklingstiltak. Vi har gitt dem utmerkelsen månedens næringshagebedrift for januar og tatt en prat med styreleder Petter Gullikstad.

Et naturlig stoppested

Langs Nord-Østerdalsvegen ligger Frich’s Hotell og Spiseri Alvdal på Steimosletta i Alvdal kommune. Taverna Eiendom eier anlegget og leier det ut til søsterselskapet Frich’s Hotell og Spiseri Alvdal. Selskapene er skilt i drift- og eiendomsselskap, men begge disse eies indirekte av Øyvind Frich og Petter Gullikstad. Driftsselskapet drives av daglig leder Heidi M. Engeskaug, som er ansvarlig for 50 ansatte i løpet av året.

Frich’s kjeden består av 10 virksomheter langs E6 og Riksvei 3 fra Brumunddal i sør til Oppdal i nord. Med matservering og overnatting som tar utgangspunkt norsk tradisjon og kvalitet skal Frich’s være et naturlig stoppested for både lokale og de som ferdes langs vegen. Frichs leverer også catering tjenester og er vertsskap for kurs, konferanser og selskapsarrangementer.

Norsk tradisjon og natur

Siden eierne tok over anlegget i 2008 har det gjennomgått en betydelig oppgradering. Frich’s kjeden har en profil basert på norsk tradisjon. Romfløyen på Frich’s Alvdal har vært fokusområde siden i høst. Her er det fjell, skog, dyr og naturfarger som er tema i kombinasjon med norsk tradisjonsstil. Alle 40 hotellrommene er oppkalt etter lokale områder og har navn som Sølnkletten, Tronfjell og Jutulhogget.

En smakebit på de nye hotellrommene

Caravanplass på Steimosletta

Flere og flere velger å feriere i bobil langs norske veier. Taverna Eiendom har derfor startet et samarbeidsprosjekt med Alvdal kommune for å bygge caravanplass og tømmestasjon på Steimosletta. Hans Petter Kvikne fra Rørosregionen Næringshage as har bistått prosjektet med å skissere opp en caravanplass med 45 plasser, sanitærstasjon og mulig utvidelse av motellet.

Prosjektet er fortsatt under planlegging. Det er foreløpig uavklart i forhold til reguleringsplan og flomvern-utredning om Taverna Eiendom får løyve til å bygge ut på Steimosletta. Taverna Eiendom håper på positivt utfall for prosjektet som vil bli et løft for besøksnæringen i kommunen.

Vi ønsker Taverna Eiendom lykke til med pågående og fremtidige utviklingstiltak.

Frich’s Hotell og Spiseri Alvdal