Logo Matråd

Matråd AS er en kompetansebedrift innen næringsmiddel og vann som bidrar til god matkvalitet gjennom analyse og rådgiving. Til tross for koronakrisen prøver de fire ansatte å jobbe som normalt, men med noen tilpasninger og fokus på kompetanseheving.

Bedriften ble etablert i 2011 og eies av Birgit Nygård og Jorund Bryndhildsvoll. I tillegg til Birgit og Jorund, er Charlotte Staurem og Kristiane Brathagen ansatt i bedriften lokalisert i Havsjøvegen Næringspark på Røros.

Umiddelbart etter at koronakrisen omtrent stengte ned hele landet, merket ikke Matråd så mye til krisen. De som leverer prøver til analyse, er hovedsakelig vannverk og matprodusenter som må følge sine prøvetakingsplaner uavhengig av krisen. Tre av fire ansatte er fortsatt på laboratoriet og kontorene i Havsjøveien. Normalt er Jorund mye ute på besøk hos bedriftene for oppfølging. Nå har hun hovedsakelig jobbet hjemmefra og følger opp bedriftene digitalt gjennom videomøter.

Vannprøver

Matråd fortsetter med prøvetaking og analysering som normalt.

Vanligvis er det et sosialt arbeidsmiljø i Havsjøveien sammen med de andre bedriftene som er lokalisert der. Nå må alle holde seg mest mulig inne på egne kontorer og ikke blande seg med andre i lunsjen. Heldigvis er det fortsatt folk på arbeid i Havsjøveien, så helt stille er det ikke. Charlotte håper det ikke blir for lenge til de kan være sosiale igjen.

I løpet av vinteren har rådgiver Gard Erik Sandbakken fra Rørosregionen Næringshage ledet et prosjekt hos Matråd for å profesjonalisere og utvikle bedriften videre.

Det har vært veldig nyttig å få ekstern kompetanse inn i Matråd. Det er fort gjort å bli gravd ned i lab-verden, så Gard Erik har hjulpet oss å løfte blikket for å se det store bildet, sier Charlotte.

Dagens situasjon har fått de ansatte til å måtte tenke nytt, finne alternative arbeidsmetoder og iverksette nye kompetansehevende tiltak. De ønsker nå å fokusere på digital kompetanseheving og skal søke om støtte fra fylkeskommunen til bedriftsintern opplæring (BIO).

Dersom det blir lange rolige perioder kan det være greit å bruke tiden til kompetanseheving, sier Charlotte.

Matråd gjør det beste ut av situasjonen ved å tilpasse arbeidsmetode og se på muligheter for interne forbedringer og kompetanseheving. Vi gratulerer Matråd AS som månedens næringshagebedrift i april 2020.

Charlotte i Matråd analyserer prøver i laboratoriet.

Charlotte Staurem er teknisk leder og markedsansvarlig i Matråd, her  analyserer hun prøver på laboratoriet.