Nils Kåre Nesvold, Ansvarlig redaktør og daglig leder i Fjell-Ljom

Siden slutten av 1800-tallet har Fjell-Ljom vært lokalavis for Røros. Nå sikter avisen mot nye høyder og tar steget ut i den digitale verden, samtidig som de utvider dekningsområde til Holtålen kommune.

Lokalavis for Røros og Holtålen
Ordfører i Holtålen Jan Håvard Refsethås gleder seg over at Fjell-Ljom blir ny lokalavis for Holtålinger. Han mener kommunen har manglet ei lokalavis som har bred nok dekning av hva som rører seg i kommunen. I tillegg mener han dette kan knytte Holtålen og Røros tettere sammen.

Vi har savnet en egen lokalavis. Fjell-Ljoms inntreden i Holtålen tror jeg kan bli et svar på en lokalavismangel flere i kommunen har følt, sier han.

Redaktør i Fjell-Ljom Nils Kåre Nesvold mener Holtålen er et naturlig satsingsområde for ei lokalavis med ambisjoner om å bli større.

Skal vi vokse, er det naturlig for Fjell-ljom å orientere seg nordover mot Holtålen. Røros og Holtålen har mye til felles, og det er mange som daglig pendler mellom de to kommunene. Å gjøre Fjell-Ljom til lokalavisa for Røros og Holtålen vil også bidra til å knytte de to kommunene tettere sammen, sier Nesvold.

Røros vil fortsatt bli like grundig og solid dekket, men i tillegg har avisa ambisjoner om å bli holtålingenes foretrukne lokalavis.

Digital satsing
Samtidig med dekningsutvidelsen lanserte Fjell-Ljom egen nettavis torsdag 5.september. Nettavisen vil gjøre lokalavisa mer konkurransedyktig, her kan de være tidlig ute med nyhetssaker om det som skjer i både Røros og Holtålen.

Vi mener tida er overmoden for å satse digitalt, og vi ønsker å bli en viktig aktør på nett. Leserne vil få daglige oppdateringer av nyheter og reportasjer på nett og mobil. Nå kan du lese Fjell-Ljom når du vil, hvor du vil, hver dag. Alt dette vil gjøre Fjell-Ljom enda mer attraktiv for lesere og annonsører i de to kommunene, sier Nesvold.

Fjell-Ljom fortsetter med papiravis hver torsdag, og vil komme med daglige oppdateringer på nett.

Redaktør i Fjell-Ljom Nils Kåre Nesvold og Ordfører i Holtålen Jan Håvard Refsethås. Foto: Eskil Buseth Folstad