META er Norges ledende produsent av metallhimlinger og har forretningsadresse i Ålen. De produserer skreddersydde og miljøriktige himlinger til næringsbygg, offentlige institusjoner, skip og offshore. Ca. 20% av produksjonsvolumet går til eksport.

META_1

I fabrikklokalene i Ålen er det arbeid for både mann og robot

 

META gjennomfører for tiden et FoU-prosjekt sammen med SINTEF Energi AS. Første del av prosjektet var et kompetansemeglerprosjekt med finansiering fra VRI-Trøndelag og ble avsluttet sommeren 2015. Samarbeid med SINTEF Energi AS er videreført som et utviklingsprosjekt med støtte fra Innovasjon Norge.

Bakgrunnen for prosjektet er en bestilling på 750 multimoduler til tak, med integrert takvarme. Multimodulen består av integrerte og fleksible løsninger innen ventilasjon, sprinkler, lys, varme og sensorer. Selskapet opplever utfordringer med de takvarmepanelene som finnes på markedet i dag, og ønsker derfor å utvikle et kostnads- og produksjonseffektivt varmepanel som kan integreres i alle produkter.

VRI-Trøndelag skal bidra til forskningsbasert innovasjon og verdiskaping i næringslivet, og bedrifter kan gjennom VRI få støtte til å leie inn forskere til utviklingsprosjekter. Gjennom SINTEF Energi AS har META fått hjelp til å utvikle beregningssystemer, og er nå i gang med lab-testing av prototype. Prosjektleder Asgeir Ramsfjell i META forteller at dette er en viktig fase, da det er strenge krav til dokumentering:

– En jobb kan falle gjennom på grunn av manglende dokumentering.

META_2

Å navigere i forskningsmiljøene kan være en tidkrevende og kostbar prosess for bedrifter. Rørosregionen Næringshage påtar seg rollen som kompetansemegler mellom bedrift og forsker. Megler kartlegger bedriftens behov og finner forsker som passer. I tillegg fungerer megler som en ”oversetter” mellom bedrift og forsker.

– Det er vesentlig at megler er med i første fase for å etablere et forhold mellom bedrift og forsker, forteller Ramsfjell.

Ramsfjell er overbevist om at han vil benytte seg av Rørosregionen Næringshage som kompetansemegler i kommende prosjekter:
– For meg er det én telefon til næringshagen, og jeg vet at det vil fungere.

Les mer om VRI på www.vritrondelag.no

 

META er målbedrift i Rørosregionen Næringshage.