Marit Tangvik er nå på plass som Fjelltrainee hos Form til Fjells.
Foto: Form til fjells / Julia Jonette Fjellheim

I løpet av høsten vil til sammen åtte nye traineer være på plass i stillinger fordelt i Røros- og Nord-Østerdalsregionen. En av de har allerede hatt sin første uke på jobb.
Dagen etter hun leverte bacheloroppgaven sin, hadde Marit Tangvik  første dag som Fjelltrainee.

Med en bachelorgrad innen kreativ markedskommunikasjon, ble Marit Tangvik tilbudt en stilling med to moduler hos Form til Fjells og Alvdal Skurlag. Hos Form til Fjells skal hun bidra til innholdsproduksjon og jobbe tett opp mot nye kunder innenfor mat, kultur og reiseliv. Ved Alvdal Skurlag, som har kontor både i Alvdal og i Vingelen, kommer Marit til å jobbe med bedriftens markedsstrategi og bidra til innhold og revisjon av nettsider.

Marit Tangvik
Marit er opprinnelig fra Trøndelag, men de siste 12 årene har hjemme vært Lom i Gudbrandsdalen. Her er hun medeier i familiebedriften Brimi Sæter, hvor hun og har jobbet ved siden av skole og studier. Siden 2015 har hun studert og jobbet i Trondheim.

Marit ser nå frem til å ta i bruk utdannelsen sin
Jeg har alltid vært glad i å jobbe, og nå skal jeg endelig jobbe med det jeg har tatt en utdannelse for. Det har vært både spennende og litt nervepirrende, men med den varme velkomsten fra alle hos Form til fjells og Næringshagen var det jo ikke noe problem!

Om Form til Fjells AS

Form til Fjells bygger merkevarer gjennom visuell kommunikasjon. Deres kjernekompetansefelt er visuell identitet, emballasje og webdesign.
Lokalt leverer de grafiske tjenester til alle bransjer. Nasjonalt jobber de tett med  design av identiteter for mathåndverkere, lokalmat- og småskalamatprodusenter

Vi ønsker Marit velkommen til Røros og lykke til som Fjelltrainee.

Om Fjelltrainee

Fjelltrainee startet opp allerede i 2009 og har i flere år sikret at ung kompetent arbeidskraft har blitt tilført regionens arbeidsmarked. Siden oppstarten i 2009 og til nå har det vært 23 Fjelltraineer. Fjelltrainee-programmet gir en fantastisk mulighet for bedriftene å få unge og nyutdannede mennesker med høy kompetanse inn i bedriften.

For å bli Fjelltrainee stilles det krav om bestått bachelor og/eller masterutdanning. Alle nyutdannede studenter som oppfyller disse kriteriene kan søke, og vil deretter gjennomgå en ordinær søknadsprosess med Rørosregionen Næringshage og hver enkelt aktuell arbeidsgiver som skal ta inn en Fjelltrainee.

Ønsker du å lese mer om nåværende og tidligere Fjelltraineer eller vil du se hvilke bedrifter som er Fjelltrainee-bedrifter?