Inspirasjonstur til Røros for å lære om hvordan lokalmat og matopplevelser kan bidra til verdiskapning og næringssutvikling.

Lokalmathovedstaden Røros med Rørosmat i spissen har blitt nasjonalt kjent som et sted å se til og lære av. Vi fikk gleden av å organisere en studietur for Viken fylkeskommune der vi trakk frem organisasjonen Rørosmat og utvalgte bedrifter som fortalte sine historier.

For Viken fylkeskommune er lokalmat et viktig satsingsområde. Gjennom arbeidet med bygdemiljøpakkene er lokalmat trukket frem som en viktig satsing for å skape unike reisemålsopplevelser, bygge stedsidentitet og skape arbeidsplasser. Lokalmat, reiseliv, landbruk, kultur og kulturarv er tett vevd sammen og gjensidig avhengig av hverandre for å få til gode resultater og verdiskaping.

Viken fylkeskommune mener det er mye å hente på bedre samarbeid og koordinering mellom ulike aktører innen disse områdene. Bakgrunnen for at de valgte Røros er fordi Røros har klart å samle viktige aktører igjennom Rørosmat. I tillegg så er denne satsningen spredd utover øvrig næringsliv og spesielt reiselivet. Synergiene er mange og det er flott at vi får besøk og at vi kan lære av hverandre for å styrke den enkelte aktør og styrke samarbeidet på tvers av bedrifter, bransjer og regioner.

Delegasjonen fra Viken ser at Røros har utviklet seg sammen og endt opp i et veldig tett og godt samarbeid, dette vil være nyttig for de å starte et tilsvarende forpliktende samarbeid i sin region. Hensikten med turen var for å inspirere til arbeid med lokalmat, og hvordan matopplevelser kan bidra til verdiskaping, reisemålsutvikling og næringsutvikling hos deltagerne på studieturen. 

På studieturen til Røros var det bred deltakelse både fra kommuneadministrasjon og relevante aktører innen næringsliv og frivillighet i bygdemiljøkommunene, og fra andre viktige aktører innenfor de nevnte områdene i Viken. 

Vi takker Siri Gellein (Elden), Anita Galåen & Ingulf Galåen (Gålåvolden gård), Hilde Myhren (Rørosmeieriet), Per Grinstad (Røros Bryggeri), Terje Lysholm (Røros Hotell), Odd Sletten (Verdensarvkoordinator).

Vi er takknemlige for å kunne dele inspirerende historier om Røros, nyskaping, innovasjon og samarbeidstradisjoner.