Medlemmer av Røros Handelsstandsforening

Detaljhandelen er i voldsom endring. Ny teknologi, økt konkurranse fra utlandet og kundenes krav til opplevelser og kundeservice tvinger fram endringer i detaljhandelens tradisjonelle og etablerte forretningsmodeller, heter det i søknaden Rørosregionen Næringshage og Røros Handelsstandsforening sendte til fylkeskommunen tidligere i år. Nå er søknaden innvilget

Å få innvilget midler til et innovasjonsprosjekt i handelsnæringen er ikke hverdagskost. Tradisjonelt sett har hverken Innovasjon Norge eller andre virkemidler vært tilgjengelig for tradisjonell handelsnæring. Men nå har altså handelsstanden på Røros klart det. Kr 350.000,- i fylkeskommunale midler vil komme godt med i utviklingen av lokal handel fram mot 2020.

Mange norske butikker vil ikke klare det taktskiftet vi er inne i nå. Når netthandelen overtar stadig større markedsandeler og store internasjonale aktører som Amazon flytter innenfor de norske tollbarrierene, står lokale forretninger i fare for å forsvinne helt, sier Sigrid M. Jansen som er rådgiver hos oss i næringshagen.

Samarbeid skal gi suksess

Handelsnæringen på Røros har latt seg inspirere både av Rørosmat og den nye industriklyngen på Røros.

Lokalmatprodusentene har vist oss at samarbeid er nøkkelen til å lykkes, sier Liv Grådal, leder i Røros Handelsstandsforening. Medlemmene er entusiastiske, fortsetter hun. Vi har mye å være stolte av med et variert og levende tilbud av lokale butikker. Nå skal vi utvikle oss videre!

Rethink. Restart. Retail. Røros.

Gjennom prosjektet, som har fått navnet Rethink. Restart. Retail. Røros  vil butikkene på Røros utvikle seg videre og vise vei for lokal handel i resten av fylket. De lokale butikkene vil møte den internasjonale konkurransen fra de internasjonale nettgigantene gjennom å skape nye og spennende handleopplevelser i møtet mellom det virkelige og det digitale livet.

Prosjektet skal utvikle og utforske tradisjonelle forretningsmodeller innen handelen ved hjelp av ny digital teknologi. Og ikke minst bygge en handelsnæring hvor særegenhet, høy kompetanse og kundeservice i verdensklasse står sentralt, forteller Jansen.

Oppstart av prosjektet er oktober 2018, og prosjektet går ut 2020. Prosjektledelsen ligger hos Rørosregionen Næringshage, og vil bli ivaretatt av Olin Steinsvik og Sigrid M. Jansen.