Line Lyngstad starter som Fjelltrainee hos Kulturminnefondet.  

Line Lyngstad er en av to fjelltraineer som er ansatt hos Kulturminnefondet fra høsten av. Hun kommer til å jobbe tett med kommunikasjon og profilering av tilskuddsordningens tjenester.   

Line har en bachelor i anvendt språkvitenskap og master i studier av kunnskap, teknologi og samfunn. Bærekraftige bygg var tema og utgangspunkt for avsluttende masteroppgave.
Hun ser nå frem til å ta bruk begge fagområder.
Jeg gleder meg til å ta kompetansen min i bruk og samtidig utvikle meg karrieremessig.  Å jobbe hos Norsk Kulturminnefond gir meg og en mulighet til å jobbe for bevaring av kulturminner og bærekraft. Det synes jeg er stas!

Etter å ha bodd Trondheim de siste årene, tror Line at det kommer til å bli fint å prøve noe nytt og flytte til ett nytt sted.
Jeg tror det blir fint å leve tett på frilufts- og kulturopplevelser. Kanskje det blir godt å komme seg litt bort fra storbyen, bo i klarere luft og finne roen.
Utenom turer i skog og mark, håper Line det blir tid til både kaffeslaberas og kulturelle opplevelser på Røros.

Vi ønsker Line lykke til med oppstart og velkommen til Røros.

Om Kulturminnefondet
Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, med kontorer i Bergmannsgata på Røros.
Tilskuddsordningen skal bidra til å øke innsatsen fra eiere og næringsliv for å ta vare på kulturminner, og til bevaring og bruk av kulturminner og kulturmiljøer for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.

Om Fjelltrainee

Fjelltrainee startet opp allerede i 2009 og har i flere år sikret at ung kompetent arbeidskraft har blitt tilført regionens arbeidsmarked. Siden oppstarten i 2009 og til nå har det vært 23 Fjelltraineer. Fjelltrainee-programmet gir en fantastisk mulighet for bedriftene å få unge og nyutdannede mennesker med høy kompetanse inn i bedriften.

For å bli Fjelltrainee stilles det krav om bestått bachelor og/eller masterutdanning. Alle nyutdannede studenter som oppfyller disse kriteriene kan søke, og vil deretter gjennomgå en ordinær søknadsprosess med Rørosregionen Næringshage og hver enkelt aktuell arbeidsgiver som skal ta inn en Fjelltrainee.

Ønsker du å lese mer om nåværende og tidligere Fjelltraineer eller vil du se hvilke bedrifter som er Fjelltrainee-bedrifter?