Line Lyngstad

Utdanning:
Mastergrad i studier av kunnskap, teknologi og samfunn fra NTNU
Bachelor i språklig kommunikasjon fra NTNU

Bedrifter:
Kulturminnefondet

Hvilke forventninger har/hadde du til traineeperioden?

Hadde forventninger om å ta i bruk opparbeidet kompetanse og utvikle denne. Lære mer innen mitt fagfelt, få bry meg på nye arbeidsoppgaver og skape nettverk. Generelt om oppholdet i Røros prøvde jeg å møte det hele med et åpnet sinn, da man aldri helt vet hvordan noe blir før man kaster seg ut i det. Hadde allikavel noen forventinger om rikere tilgang til friluftsmuligheter, klarer luft og en positiv effekt av å bo i dette fine området.

Hvorfor søkte du Fjelltrainee?

Flere jeg kjenner har tidligere vært traineer innenfor ulike ordninger og formidlet at det har vært et viktig springbrett i deres karriere og en mulighet til å oppnå både en bredere komptanse og skape viktige relasjoner med næringslivet. Jeg var derfor på utkikk etter traineeordninger som kunne passe min fagbakgrunn og kom over fjelltrainee. Ekstra kult var det jo at det er lokalisert her i Røros.

Hva ser du for deg å jobbe med etter traineeperioden? Ønsker du fortsatt å bo i Rørosregionen, hvorfor/hvorfor ikke?

Enn så lenge trives jeg i Rørosregionen, så jeg regner med at det er arbeidsmulighetene som blir en avgjørende faktor for om jeg blir værende.