Leiv Eiriksson Nyskaping AS (LEN) legger forholdene til rette for gründere og etableringer.

Leiv Eiriksson Nyskaping AS (LEN) legger forholdene til rette for gründere og etableringer ved å tilby et sammensatt innovasjonsmiljø bestående av rådgivning, kurs, kapitalnettverk og utviklingsmiljø.

LEN er en av næringshagens samarbeidspartnere på kurs og rådgivning for gründere og nyetablerte.

www.len.no