Marianne Løkken, Manager Customer Service ved Flokk, og rådgiver og kursansvarlig i næringshagen Gard Erik Sandbakken

Flokk er en av våre medlemsbedrifter og skal i disse dager delta på et eget kurs for sin kundeservice-avdeling. Gjennom et tilpasset Disc-kurs, skal de finne verktøy for å skape resultat og bevissthet rundt ulike personlighetstyper i avdelingen.

Bygge tettere team 

Marianne Løkken, som er initiativtaker hos Flokk, sier følgende om hvorfor de ønsker å delta på dette kurset:

Bakgrunnen for at vi på Kundeservice har meldt oss på kurset, er med tanke på at dette skal være team-byggende, og det skal øke forståelsen for hverandre i jobbsammenheng og bedre kommunikasjonen innad i teamet. 

Etter snart to år med pandemi, har det også påvirket kunnskapen og kontakten mellom kollegaene forteller Marianne:

Vi har i tillegg vært gjennom to år med en litt annerledes arbeidshverdag, som har satt sine spor med tanke på større avstand til hverandre i teamet, i form av at vi har vært mye på hjemmekontor. I tillegg har vi noen nye på teamet som vi ønsker å inkludere og kommunisere med på best mulig måte.

Bedre forståelse

Målet med kurset er å lære mer om hva som motiverer den enkelte, og i tillegg få en økt innsikt og forståelse for egen og andres adferd:

Vi er tross alt forskjellige, og det er veldig bra det, oppsummerer Marianne.

Kurs og arrangement i regi av næringshagen

Næringshagen arrangerer kurs, webinar og frokostmøter under paraplyen KompetanseForum.
Tematikk blir satt opp ut fra tilbakemeldinger fra målbedrifter og kunder, samt inspirasjon fra trender og dagsaktuelle temaer.

Du kan holde deg oppdatert på våre arrangement HER