Dette er en samleside for informasjon vedrørende koronaviruset (COVID-19) til næringslivet i Rørosregionen og Nord-Østerdalen.

Hele samfunnet blir påvirket av COVID-19-krisen med store konsekvenser. Mange bedrifter står overfor krevende situasjoner. Særlig med tanke på likviditet, men også på grunn av usikkerheten i markedet. Vi ønsker å støtte næringslivet så godt vi kan og vil være tilgjengelig for samtaler og rådgivning på telefon, e-post og videomøter. Her finner du en oversikt over kontaktinformasjon til våre rådgivere.

Vi anbefaler alle å holde seg oppdatert på nyeste informasjon fra Folkehelseinstituttet, Helsenorge og Regjeringen. 

Se alle nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen her.

Oppdatert 02.desember 2020

innovasjon norge
Nyttig informasjon fra kommuner
Nyttig informasjon fra FYLKESkommuner
Nyttig informasjon fra BANKER
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO)
SKATTEETATEN
Kompensasjonsordningene

LØNNSTILSKUDD

Ordningen gjelder for arbeidsgivere som er selvstendig næringsdrivende, selskap, ideelle organisasjoner og stiftelser, og som har permittert ansatte som følge av korona-situasjonen.

Her kan du søke om lønnstilskudd.

FOR NÆRINGSLIVET
Kompensasjonsordningen for næringslivet, mars-august, ble avsluttet 31.10.2020. Regjeringen har varslet en ny runde, for periodene 01. september 2020 til 28. februar 2021. Brønnøysundregistrene skal forvalte den nye ordningen, og det jobbes med å sette opp en søknadsportal som vil være åpen fra januar 2021.

Her kan du lese mer om den nye ordningen.

FOR SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE OG FRILANSERE
Mange selvstendig næringsdrivende og frilansere mister inntekter som følge av koronautbruddet. Det er derfor opprettet en midlertidig ordning for å kompensere tapet av inntekt. Søknad om kompensasjon sendes etterskuddsvis for hver ny måned med tap av inntekt.

Her kan du lese mer om den midlertidige ordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere.
Her kan du søke om kompensasjon. 

NAV
Norges Forskningsråd
DIGITAL SIKKERHET OG KORONA

Økt bruk av hjemmekontor og økt bruk av privat IT-utstyr som kobles opp mot jobb, bidrar til at bedriftens digitale domene blir mer utsatt for uønskede hendelser. Bedriftene oppfordres til årvåkenhet mot falske nettsteder og e-poster som angivelig sprer informasjon om koronaviruset, men som i stedet er satt opp for å spre skadelige, digitale virus.

Vi anbefaler dere å lese disse artiklene fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet som inneholder nyttig informasjon: