Dette er en samleside for informasjon vedrørende koronaviruset (COVID-19) til næringslivet i Rørosregionen og Nord-Østerdalen.

Hele samfunnet blir påvirket av COVID-19-krisen med store konsekvenser. Mange bedrifter står overfor krevende situasjoner. Særlig med tanke på likviditet, men også på grunn av usikkerheten i markedet. Vi ønsker å støtte næringslivet så godt vi kan og vil være tilgjengelig for samtaler og rådgivning. Her finner du en oversikt over kontaktinformasjon til våre rådgivere.

Vi anbefaler alle å holde seg oppdatert på nyeste informasjon fra Folkehelseinstituttet, Helsenorge og Regjeringen. 

Oppdatert 18. august 2021

innovasjon norge
Nyttig informasjon fra kommuner
Nyttig informasjon fra FYLKESkommuner
Nyttig informasjon fra BANKER
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO)
SKATTEETATEN
Kompensasjonsordningene

LØNNSTILSKUDD

Ordningen er for arbeidsgivere som tar tilbake egne ansatte fra permittering i periodene:

  • 15. mars til 30. april 2021
  • 01. mai til 30. juni 2021
  • 01.juli til 31. august 2021

Dette gjelder for arbeidsgivere som er selvstendig næringsdrivende, selskap, ideelle organisasjoner og stiftelser.
Søknadsportalen er stengt, men åpner igjen 1. september. Da kan du søke for begge periodene. Her kan du søke om lønnstilskudd.

KOMPENSASJONSORDNING FOR NÆRINGSLIVET
Du kan nå søke om tilskudd for periodene september/oktober, november/desember, januar/februar og mars/april og mai/juni.
Nå kan du også søke om kompensasjon for tapt varelager for søknadsperiodene fra november 2020 til og med april 2021.
Søknadsfristen er 15. oktober 2021 for alle periodene. Her kan du starte søknadsprosessen

FOR SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE OG FRILANSERE
Mange selvstendig næringsdrivende og frilansere mister inntekter som følge av koronautbruddet. Det er derfor opprettet en midlertidig ordning for å kompensere tapet av inntekt. Søknad om kompensasjon sendes etterskuddsvis for hver ny måned med tap av inntekt.

Du kan nå søke om kompensasjon for inntektstap i juli. Søknadsfristen for juli er 31. august 2021.
Fra 1. september åpnes det for å søke om kompensasjon for tapt inntekt i august.

Du må søke etterskuddsvis måned for måned. Her kan du søke om kompensasjon

NAV
Norges Forskningsråd
DIGITAL SIKKERHET OG KORONA

Økt bruk av hjemmekontor og økt bruk av privat IT-utstyr som kobles opp mot jobb, bidrar til at bedriftens digitale domene blir mer utsatt for uønskede hendelser. Bedriftene oppfordres til årvåkenhet mot falske nettsteder og e-poster som angivelig sprer informasjon om koronaviruset, men som i stedet er satt opp for å spre skadelige, digitale virus.

Vi anbefaler dere å lese disse artiklene fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet som inneholder nyttig informasjon: