Dette er en samleside for informasjon vedrørende koronaviruset (COVID-19) til næringslivet i Rørosregionen og Nord-Østerdalen.

Hele samfunnet blir påvirket av COVID-19-krisen med store konsekvenser. Mange bedrifter står fremdeles overfor krevende situasjoner. Særlig med tanke på likviditet, men også på grunn av usikkerheten i markedet. Vi ønsker å støtte næringslivet så godt vi kan og vil være tilgjengelig for samtaler og rådgivning. Her finner du en oversikt over kontaktinformasjon til våre rådgivere.

Oppdatert 07. april 2022

NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO)
SKATTEETATEN
Kompensasjonsordningene

KOMPENSASJONSORDNING FOR NÆRINGSLIVET
Den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet blir forlenget, med enkelte justeringer. Du kan nå søke om tilskudd for periodene november 2021, desember 2021, januar 2022 og februar 2022. Søknadsfristene for periodene november 2021, desember 2021 og januar 2022 er 25. april 2022. Søknadsfristen for februar 2022 er 15. mai 2022.

FOR SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE OG FRILANSERE
Mange selvstendig næringsdrivende og frilansere mister inntekter som følge av koronautbruddet. Det er derfor opprettet en midlertidig ordning for å kompensere tapet av inntekt. Søknad om kompensasjon sendes etterskuddsvis for hver ny måned med tap av inntekt.

Ordningen er forlenget og gjelder til og med 31. mars 2022. 
Du må søke etterskuddsvis måned for måned. Søknadsfristen er innen utgangen av måneden etter den måneden du søker for, dvs 30. april 2022

Du må søke etterskuddsvis måned for måned. Her kan du søke om kompensasjon

NAV
KOMPENSASJONORDNINGER ARRANGEMENT, KULTUR, FRIVILLIGHET OG IDRETT

Det er signalisert viderføring av kompensasjonsordningen, styrking av  eksisterende virkemiddelapparat og gjeninnføring av stimuleringsordningen.

Kompensasjonsordningen endres slik at både arrangører og underleverandører kan søke kompensasjon på bakgrunn av tapt omsetning fra kulturarrangementer. Kompensasjonsgraden settes til 70 prosent og gjelder fra 1. november.

Stimuleringsordningen vil gjelde for perioden fra 8. desember 2021 til 31. mars 2022. Ordningen vil ha samme innretning som tidligere.Kompensasjons- og stimuleringsordningene forvaltes av Norsk kulturråd. Les mer på Kulturrådets egen samleside.

STØTTEORDNING FOR STORE PUBLIKUMSÅPNE ARRANGEMENT

Regjeringen viderefører «Støtteordning for store publikumsåpne arrangement.» Den vil gjelde for arrangementer som ble eller blir avlyst eller nedskalert i perioden fra 1. desember 2021 til 31. mars 2022. Innovasjon Norge og Nærings- og fiskeridepartementet jobber med å utarbeide retningslinjer for denne videreføringen, og Innovasjon Norge vil publisere en utlysning så snart alle formaliteter er på plass. Det er ventet at en søknadsfrist for ordningen vil være i mai 2022.

DIGITAL SIKKERHET OG KORONA

Økt bruk av hjemmekontor og økt bruk av privat IT-utstyr som kobles opp mot jobb, bidrar til at bedriftens digitale domene blir mer utsatt for uønskede hendelser. Bedriftene oppfordres til årvåkenhet mot falske nettsteder og e-poster som angivelig sprer informasjon om koronaviruset, men som i stedet er satt opp for å spre skadelige, digitale virus.

Vi anbefaler dere å lese disse artiklene fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet som inneholder nyttig informasjon: