Dette er en samleside for informasjon vedrørende koronaviruset (COVID-19) til næringslivet i Rørosregionen og Nord-Østerdalen.

Hele samfunnet blir påvirket av COVID-19-krisen med store konsekvenser. Mange bedrifter står overfor krevende situasjoner. Særlig med tanke på likviditet, men også på grunn av usikkerheten i markedet. Vi ønsker å støtte næringslivet så godt vi kan og vil være tilgjengelig for samtaler og rådgivning på telefon, e-post og videomøter. Her finner du en oversikt over kontaktinformasjon til våre rådgivere.

Vi anbefaler alle å holde seg oppdatert på nyeste informasjon fra Folkehelseinstituttet, Helsenorge og Regjeringen. 

Se alle nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen her.

Oppdatert 11.mai 2020

innovasjon norge
Nyttig informasjon fra kommuner
Nyttig informasjon fra FYLKESkommuner
Nyttig informasjon fra BANKER
KompensasjonsordningENE

FOR NÆRINGSLIVET
Foretak med minst 30% omsetningsfall (20% i mars) kan få kompensasjon. Ordningen gjelder i utgangspunktet for mars, april og mai.

Her kan du lese mer om ordningen og søke om kompensasjon. 

FOR SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE OG FRILANSERE
Mange selvstendig næringsdrivende og frilansere mister inntekter som følge av koronautbruddet. Det er derfor opprettet en midlertidig ordning for å kompensere tapet av inntekt. Søknad om kompensasjon sendes etterskuddsvis for hver ny måned med tap av inntekt.

Her kan du lese mer om den midlertidige ordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere.
Her kan du søke om kompensasjon. 

NAV
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO)
SKATTEETATEN
  • Tiltakspakker
    Det er endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister.
Norges Forskningsråd
  • Tiltak for å møte situasjonen
    Her finner du en oversikt over de tiltakene Forskningsrådet har satt i verk for å hjelpe søkere som har prosjekter eller skal starte opp prosjekter i 2020 til å håndtere mulige problemer som er oppstått på grunn av koronapandemien.
DIGITAL SIKKERHET OG KORONA

Økt bruk av hjemmekontor og økt bruk av privat IT-utstyr som kobles opp mot jobb, bidrar til at bedriftens digitale domene blir mer utsatt for uønskede hendelser. Bedriftene oppfordres til årvåkenhet mot falske nettsteder og e-poster som angivelig sprer informasjon om koronaviruset, men som i stedet er satt opp for å spre skadelige, digitale virus.

Vi anbefaler dere å lese disse artiklene fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet som inneholder nyttig informasjon: