Dette er en samleside for informasjon vedrørende koronaviruset (COVID-19) til næringslivet i Rørosregionen og Nord-Østerdalen.

Hele samfunnet blir påvirket av COVID-19-krisen med store konsekvenser. Mange bedrifter står overfor krevende situasjoner. Særlig med tanke på likviditet, men også på grunn av usikkerheten i markedet. Vi ønsker å støtte næringslivet så godt vi kan og vil være tilgjengelig for samtaler og rådgivning på telefon, e-post og videomøter. Her finner du en oversikt over kontaktinformasjon til våre rådgivere.

Vi anbefaler alle å holde seg oppdatert på nyeste informasjon fra Folkehelseinstituttet, Helsenorge og Regjeringen. 

Se alle nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen her.

Oppdatert 03. april 2020

innovasjon norge
Nyttig informasjon fra kommuner
Nyttig informasjon fra BANKER
NAV
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO)
SKATTEETATEN
  • Tiltakspakker
    Det er endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister.
Norges Forskningsråd
  • Tiltak for å møte situasjonen
    Her finner du en oversikt over de tiltakene Forskningsrådet har satt i verk for å hjelpe søkere som har prosjekter eller skal starte opp prosjekter i 2020 til å håndtere mulige problemer som er oppstått på grunn av koronapandemien.
DIGITAL SIKKERHET OG KORONA

Økt bruk av hjemmekontor og økt bruk av privat IT-utstyr som kobles opp mot jobb, bidrar til at bedriftens digitale domene blir mer utsatt for uønskede hendelser. Bedriftene oppfordres til årvåkenhet mot falske nettsteder og e-poster som angivelig sprer informasjon om koronaviruset, men som i stedet er satt opp for å spre skadelige, digitale virus.

Vi anbefaler dere å lese disse artiklene fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet som inneholder nyttig informasjon: