Torsdag 19. mars ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant en rekke bedrifter i Nord-Østerdal. Dette med et ønske om å kartlegge konsekvenser og utfordringer hos lokale bedrifter på grunn av koronaviruset og innførte tiltak, slik at vi sammen kan kvalitetssikre våre innspill og tiltak lokalt, og til fylkeskommunale og statlige myndigheter.

270 bedrifter i Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen kommuner fikk tilsendt spørreundersøkelsen med svært kort svarfrist, og 50 prosent av bedriftene tok seg tid til å svare på spørreundersøkelsen. Undersøkelsen er utført i samarbeid med Regionrådet for Fjellregionen og Klosser Innovasjon.

135 bedrifter fra de fleste bransjer svarte på spørreundersøkelsen 19.mars.

Sentrale funn i undersøkelsen
Lavere Etterspørsel

Halvparten av bedriftene har per 19. mars opplevd lavere etterspørsel eller kansellering av ordrer av produkter/tjenester, mens den andre halvparten foreløpig i liten grad er berørt.

20% OPPLEVER FORSINKELSER

Bedriftene i Nord-Østerdal er foreløpig lite berørt av at underleverandører ikke kan levere. Kun 20 prosent av bedriftene som har svart har leverandører som har varslet forsinkelser eller kansellering av leveranser, mens 60 prosent melder at de i mindre grad er berørt av dette.

MINDRE UTFORDRINGER MED Å LEVERE

Etter en drøy uke med ulike korona-tiltak er det fortsatt halvparten av bedriftene i Nord-Østerdal som ikke opplever noen store utfordringer med å oppfylle kontrakter eller å levere varer. Hver 4. bedrift som har svart melder at de opplever utfordringer med å oppfylle kontrakter eller å levere varer

BEKYMRING LANGSIKTIGE KONSEKVENSER

Undersøkelsen viser at det er en bekymring blant bedriftene for de langsiktige konsekvensene. Oppunder halvparten av bedriftene som har svart frykter alvorlige langsiktige økonomiske konsekvenser.

DE FLESTE FORNØYD MED INFORMASJON FRA MYNDIGHETENE

Halvparten av bedriftene som har svart melder at de har mottatt tilstrekkelig med informasjon fra myndighetene. Hver 4. bedrift er misfornøyd med informasjonen.

FLERE MANGLER GOD NOK BEREDSKAPSPLAN

Hver 4. bedrift har ikke en beredskapsplan som ivaretar situasjonen, mens 4 av 10 bedrifter har beredskapsplaner som de føler ivaretar dagens situasjon.

TILTAK FOR Å HINDRE SPREDNING

Absolutt alle bedrifter har iverksatt ulike tiltak for å hindre spredning der mange har gått også lenger enn myndighetenes anbefalinger. Her nevner bedriftene utstrakt rengjøring, bruk av antibac, utstrakt bruk av hjemmekontor, at de følger myndighetenes anbefalinger. Noen har stengt bedriftslokalene, mens andre har fokus på håndvask, informasjon til ansatte, digitale møter, lunsj hver for seg, lunsj i bilen, slutt på selvbetjening, økt kommunikasjon om hygienetiltak til kunder samt økt bruk av netthandel.

TILTAK FOR Å KUTTE KOSTNADER

3 av 10 bedrifter har allerede permittert ansatte, og flere bedrifter varsler at de vurderer permitteringer. Mange virksomheter går som før, men på nye måter, mens bygg og anlegg jobber på videre. Ut fra svarene kommer det fram at handel og reiseliv er blant de bransjene som er hardest rammet. 4 av 10 bedrifter har ennå ikke satt i verk noen tiltak etter at korona-krisen oppsto.

Noen påpeker at de ikke har noe mer å kutte, noen kan ikke kutte pga. lovpålagte oppgaver, mens andre foreløpig ikke har økonomiske utfordringer. Mange bedrifter har vært svært oppfinnsomme for å finne ulike sparetiltak: her nevner bedriftene kortere åpningstider, mindre markedsføring, de sparer strøm/skrur ned varmen, avbestiller abonnementer, har parkert firmabil, redusert forsikringer, utsatt betaling av husleie, forhandlet med banken om økt kassakreditt, de avspaserer og forhandler fram betalingsutsettelser.

BEHOV FOR STØTTE FRAMOVER

Omtrent halvparten av bedriftene som har svart i undersøkelsen påpeker at økonomiske tiltak vil være viktig for dem i tiden framover. Det mange av bedriftene drar fram er behovet for økt likviditet ved for eksempel utsettelse av betalinger. Andre tiltak som etterspørres er fart på planlegging og gjennomføring av investeringer, både offentlig og privat. I tillegg ønskes det et ekstra fokus på å handle lokalt (også fra det offentlige). Utfordringer med å skaffe arbeidskraft nevnes også fra flere bedrifter. Andre tiltak er lavere avgifter, hjelp til ansatte som må være hjemme med barn og behov for god rådgivning.

For å kunne ha et oppdatert bilde på situasjonen, vil vi gjennomføre denne undersøkelsen flere ganger i løpet av kriseperioden. Neste spørreundersøkelse blir om to uker; torsdag 2. april 2020. Er det bedrifter som ikke mottok den første undersøkelsen, men som ønsker å delta på neste, så send en mail til post@roroshagen.no