Gjelder virksomheter med ansatte i Røros kommune og nabokommuner

Viktig informasjon til VIRKSOMHETER SOM HAR ANSATTE MED BOSTED PÅ FRITIDSEIENDOM

Det er sannsynlig at reiserestriksjoner mellom kommuner og regjeringens forskrift mot å oppholde seg i fritidsboliger utenfor egen bokommune vil kunne bli håndtert enda strengere for å redusere smitte av korona-viruset. Sivilforsvaret og politiet vil kunne settes inn for å pålegge personer som oppholder seg på fritidseiendommer å forlate kommunen og dra tilbake til hjemkommunen. Vi vet at næringslivet vårt har mange dyktige medarbeidere fra andre kommuner. Noen av disse bor på eiendommer som er registrerte som fritidseiendommer. På vegne av Røros kommune kartlegger vi hvilke fritidseiendommer dette gjelder, for å sikre at personer med arbeidssted i kommunen ikke blir del av eventuelle tiltak der politi og/eller sivilforsvar settes inn.

Dersom du eller noen av dine ansatte har bosted på en fritidseiendom i Røros kommune eller nabokommuner, ber vi om at du snarest rapporterer inn følgende informasjon:

  • arbeidstakers navn
  • adresse på fritidsboligen
  • gårds- og bruksnummer (dersom tilgjengelig)
  • arbeidsgiver
  • nærmeste leder

Vi ber om at rapporteringen gjøres ved sende e-post til tone.ruud@roroshagen.no

Personvern

Personopplysninger du oppgir vil bli brukt til kartlegging av arbeidstakere med bosted på fritidseiendom for å sikre at personer med arbeidssted i Røros kommune og nabokommuner ikke blir del av eventuelle tiltak der politi og/eller sivilforsvar settes inn for å beordre folk til å reise tilbake til hjemkommune. Informasjonen vil bli delt med Røros kommune og eventuelt Os, Holtålen, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen kommuner. Vi lagrer ikke personopplysninger lenger og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.