Foretak med minst 30% omsetningsfall (20% i mars) kan få kompensasjon

Regjeringen foreslår at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.

Kompensasjonsordningen vil omfatte bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før. For mars vil satsen være 20 prosent, siden de strenge smittevernstiltakene ble innført først 12. mars. Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon.

 1. Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik:
  Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent
 2. Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik:
  Reduksjon i omsetning x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent

Det etableres en egen portal der hver enkelt bedrift søker om kompensasjon. Søknadsportalen er varslet åpnet 17. april. I linken nederst på denne siden kan du lese mer om ordningen.

Vi håper dette kan bidra til at du kan senke skuldrene litt, og ta en påskeferie som gir deg ny energi, og at du får bedriften opp å gå uten for store tap når restriksjonene heves. Om du har arbeidslyst og ønsker å bruke påsken til å forberede deg til ordningen trer i kraft den 17.april, kan det være lurt å se på regnskapet for mars, april og mai i 2019, og da med ekstra fokus på omsetning, og det som regjering definerer som «uunngåelige faste kostnader»:

 1. Lokaler (husleie)
 2. Lys og varme
 3. Vann og avløp
 4. Forsikring
 5. Leie av utstyr og transportmidler
 6. Rentekostnader minus renteinntekter
 7. Eventuelt andre uunngåelige faste kostnader

Les mer om Regjeringens forslag til kompensasjon for faste utgifter her.

NHO har laget en oversiktsside over ofte stilte spørsmål angående kompensasjonsordningen, du finner den her.

 

Vi vil også videreformidle gode råd fra våre viktige samarbeidspartnere og støttespillere, de lokale bankene:

Uavhengig av hvilken ordning som ser ut til å treffe din virksomhet best, så er det rimelig å anta at hver og en virksomhet må gjøre ulike forberedelser som videre må dokumenteres i søkeprosessen. Derfor bør disse forberedelsen iverksettes snarest!

Hvis inntektene har sviktet eller det ligger an til at de kan svikte i en periode fremover, må det fokuseres på å kutte kostnader. Hvor lenge «nedstengningen» av samfunnet vil vare er det ingen som vet, derfor er det viktig å iverksette slike tiltak umiddelbart. Eksempler på dette kan være:

 • Sett opp et likviditetsbudsjett. Forsøk å sette deg inn i inn- og utbetalinger de kommende månedene. Vurder kontantstrømmen og likviditeten – når forventes problemene å bli størst?
 • Se på regnskapet:
  • hvilke kostnader kan kuttes på kort sikt og hvilke kan jeg gjøre noe med på litt lengre sikt?
  • Hva med husleien? Har dere hatt dialog med huseier?
  • Leverandører: Viktig å ta dialogen tidlig – spør om muligheter for tilpasninger til ditt behov

Også for oss i Rørosregionen Næringshage har det vært en spesiell og hektisk tid de siste ukene. Vi tar nå påskeferie, men fra tirsdag 14.april er vi igjen klare til å bistå deg og din bedrift. Enten det er hjelp til å søke om kompensasjon for faste utgifter, eller du ønsker å bruke denne til spesielle tiden til å stå ennå bedre rustet når verden igjen begynner å normalisere seg. Kompetansehevning og ny kunnskap gjennom for eksempel Bedriftsintern Opplæring (BIO) er noe vi vil anbefale.

Ta kontakt med en av våre rådgivere eller post@roroshagen.no for bistand.