Stortinget har vedtatt kompensasjonsordninger for tapt billettinntekt og deltakeravgift for kultur, frivillighet og idrett.

Formålet med denne ordningene er å kompensere tap av billettinntekt og deltakeravgift og merutgifter ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer i kultursektoren og frivillighets- og idrettssektoren som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med COVID-19-utbruddet. Ingen av ordningene åpner for å søke om kompensasjon for bortfall av salg av mat, annonser eller sponsorinntekter.

Ordningene forvaltes av henholdsvis Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet, med den tekniske løsningen for begge ordninger i Lotteri- og stiftelsestilsynet. I første omgang skal ordningen kompensere for arrangementer som skulle blitt avholdt mellom 5. mars og ut april.

Kompensasjonsordning for kultur
Kompensasjonsordning for frivillighet og idrett

De aktuelle arrangementene skulle ha funnet sted i perioden 5. mars tom 31. april – og skal være enten avlyst eller utsatt. Søknadsfristen for begge kompensasjonsordningene er 21. april 2020.

NB! Det gjøres avgrensninger slik at man ikke kan få bedre resultat enn man lå an til å få hvis det hadde blitt gjennomført. Modellen tar med seg både budsjetterte resultat og faktisk resultat og justerer.

Begge forskriften er i praksis like og gir samme muligheter for beløpets størrelse. Begge ordningene har rammer som gjør at man får sin andel av «rammen» avhengig av hvor mange som søker (så det er usikkert hvor stort beløp man får til slutt).

Ta kontakt med en av våre rådgivere eller post@roroshagen.no for bistand.