Alle næringsdrivende i Røros kommune tilbys 2 timer gratis rådgivning

Hele samfunnet er påvirket av COVID-19-krisen, og mange bedrifter står overfor krevende situasjoner. Dette kan være ulike problemstillinger slik som om bedriften klarer å betale lønn og regninger, hva som skjer ved en permittering eller hvilke muligheter som finnes for økonomiske støtteordninger eller kompensasjon. Det kan også være spørsmål knyttet til en eventuell endring av driftsform som gjør at bedriften kan tilpasse seg situasjonen.

Vi vet at dette vil gå over og at en normalsituasjon vil komme tilbake. Derfor er det viktig at vi bruker den tiden vi nå er inne i til å sikre at flest mulig bedrifter kommer seg igjennom denne perioden og er forberedt på tiden etter at korona-pandemien er over.

Det er lurt å drøfte denne typen problemstillinger med en utenforstående som likevel har forståelse for bedriftens situasjon. Gjennom Rørosregionen Næringshage tilbyr Røros kommune 2 timer gratis rådgivning til alle bedrifter med forretningsadresse i Røros kommune.

Dette kan være rådgivning og veiledning som omhandler:

  • Offentlige tiltakspakker knyttet til permisjoner, låne- og garantiordninger og tilskuddsordninger som er relevante for deg og din bedrift
  • Økonomi- og likviditetsplanlegging slik som frysing av faste kostnader
  • Å være et bindeledd mellom din bedrift og banker, kommune, fylkeskommune, Innovasjon Norge og andre som kan bistå i denne situasjonen
  • Tilrettelegging for kompetansehevning og utdanningsmuligheter
  • Tilrettelegging for nye innovasjonsprosjekter
  • Markedsavklaring og kommunikasjon

I de tilfeller der det er nødvendig kan Næringshagen også vurdere om det er grunnlag for noen ekstra timer fri bistand, og tilby dette.

Ta kontakt med Rørosregionen Næringshage for en avtale!

Telefon: 950 53 924
E-post:
 post@roroshagen.no

Eller direktekontakt med en av våre rådgivere.

Alle Målbedrifter tilbys gratis rådgivning

Gjennom vår avtale med SIVA vil Rørosregionen Næringshage kunne tilby et antall timer gratis rådgivning og bistand til de bedrifter som er målbedrifter i næringshagen. Dette gjelder for bedrifter i Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen kommuner.

Ta kontakt med oss om dette dersom dere er målbedrift eller ønsker å bli det!

Vi i Næringshagen oppdaterer oss kontinuerlig på de virkemidler og tiltakspakker som staten, fylkeskommunen, kommunene, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Siva og andre tilrettelegger for.