Målsettingen med dette prosjektet er å øke kompetansen og verdiskapingen i lokalmat- og reiselivsnæringen i Røros og Holtålen.

Holtålen og Røros kommuner har sammen fått midler fra Sør-Trøndelag fylkeskommune for å kartlegge og utrede for hvordan man kan øke verdiskapningen og få et kompetanseløft blant lokalmat,- og reiselivsnæringen i de to kommunene.  

 

Prosjektet er delt opp i 3 delområder som sammen skal skape konkrete og varige resultater.

  • Delområde 1:  Fagopplæring lokalmat og reiseliv. En nasjonal opplæringsarena
  • Delområde 2:  Økt kompetanse og lønnsomhet hos produsenter av lokalmat.
  • Delområde 3:  Økt kompetanse og lønnsomhet hos aktivitetsleverandører i reiselivsnæringen. Utvikling av flere og bedre tilbud av aktiviteter innen reiseliv

 

Gjennom å jobbe gjennom allerede etablerte aktører som Rørosmat, Røros Ressurs, Destinasjon Røros og Rørosregionen Næringshage skal prosjektet ende opp i konkrete og varige resultater. Ved at disse aktørene gjennom kartlegginger og analyser av næringene får avdekket hva som finnes og mangler av kompetanse kan aktive kompetansehevingstiltak utredes og iverksettes.

 

En av hensiktene med prosjektet er at de lokale småskala aktørene innenfor Reiseliv og Lokalmat skal få bedret sin kompetanse. Konkrete og varige resultater kan eksempelvis være å legge til rette for bedriftsrettede kursserier og opprette en fagskole for lokalmat og reiseliv i Lokalmathovedstaden Røros. Gjennom økt kompetanse skal verdiskapningen økes og lønnsomheten bedres for dermed å skape flere arbeidsplasser innen lokalmat og reiseliv i Rørosregionen.

Fagskole for verdiskapning i lokalmat har blitt etablert på Røros. Fagskoleutdanningen er et yrkesrettet studietilbud som gir kompetanseheving til etablerte aktører innen lokalmatbransjen. Les mer her.

Kontaktperson:

Guri Heggem
91 51 07 08
guri.heggem@roroshagen.no

Her kan du laste ned og lese prosjektets nyhetsbrev