Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune har innvilget totalt 5,1 millioner kroner over fem år til et kompetanseløft innen lokalmat og reiseliv i Rørosregionen.

hilde knutsen2

Prosjektet Kompetanseløft Lokalmat – Reiseliv
skal gi økt verdiskaping, bedre lønnsomhet og flere arbeidsplasser innen lokalmat og reiseliv i Rørosregionen.

Prosjekteiere er Holtålen og Røros kommune i fellesskap. Hovedaktørene i Kompetanseløft Lokalmat – Reiseliv er Røros videregående skole, Rørosmat og Destinasjon Røros. Arbeidet skal koordineres av Rørosregionen Næringshage ved prosjektleder Bård Sundmoen Aas.

 
Tre delområder:

Prosjektet Kompetanseløft Lokalmat – Reiseliv er bygd opp med tre delområder med egne definerte mål:

  • Fagopplæring småskala lokalmat, en nasjonal opplærings-arena
  • Økt kompetanse og lønnsomhet hos produsenter av lokalmat
  • Økt kompetanse og lønnsomhet hos aktivitetsleverandører i reiselivsnæringa og utvikling av flere og bedre tilbud av aktiviteter innen reiselivet

Målet er økt verdiskaping og vekst i utvalg, volum og antall arbeidsplasser både innen mat og reiseliv. Prosjektet ha fokus på lønnsomhet hos det enkelte selskap, og samarbeid selskap og næringer imellom. Et fagskoletilbud eller en landslinje for mat ved Røros videregående skole skal foredle og videreformidle den realkompetansen og praktiske kunnskapen regionen har bygget opp, slik at kompetansen kan videreføres lokalt, regionalt og nasjonalt.

Det femårige utviklingsprosjektet vil ha oppstart høsten 2015 og gå fram til 2020.