Næringshagen ønsker å gjennomføre en årlig kompetansekartlegging for virksomheter i tilhørende region. Målet er å avdekke kompetansebehovet løpende, slik at vi best mulig kan bidra til at din og andres virksomheter skal ha tilgang på relevant kompetanse.

Vi oppfordrer derfor alle bedrifter og kommuner til å melde sine kompetansebehov gjennom denne kartleggingen. Jo mer spesifikk du klarer å svare, jo mer konkret kan næringshagen være i arbeidet for å bidra med relevant kompetanse.

For å melde ditt kompetansebehov, klikk her