Sted

Kompetansesenteret
Aumliveien 4C, Tynset

Tid

Torsdag 29. november 2018
kl. 18.00-20.30

Info

Enkel servering

Pris

Ordinær pris: Kr. 750,-
Medlemspris: Kr. 450,-
Traineer og studenter: GRATIS

Alle formelt etablerte selskaper er etter loven pålagt til å ha et styre. Avhengig av type selskap er det forskjellige lover som trer i kraft, men det loven sier lite om, er hvordan styrene skal fungere som en strategisk og verdiskapende ressurs for selskapene. Konsekvensen av dette blir da gjerne mange forskjellige typer styrer med ulike sammensetninger av kompetanse og bakgrunn hos styremedlemmene.

Hvordan kan man utnytte kompetansen i styret maksimalt? Og hva er egentlig styrelederes rolle?

Rørosregionen Næringshage inviterer til KompetanseForum hvor nettopp styrearbeid og ikke minst et verdiskapende styre er tema.

Innleder er Siri Fürst, partner og styreleder i Considium. Hun skal gi oss et innblikk i hva som skal til for å få til et verdiskapende styre og samtidig gi oss noen praktiske råd på veien.

Sammen med Siri Fürst vil også administrerende direktør i Duett AS, Bjørnar Håkensmoen, gi oss sine refleksjoner på samspillet mellom daglig ledelse og styret.

Velkommen!