Sted

Kaffekråa
Graftåsveien 7
7380 Ålen

Tid

Onsdag 27. november 2019
Kl. 19.00 – 21.00

Info

Enkel servering

Pris

Ordinær pris: 150 ,-
Medlemspris: 100 ,-
Traineer og studenter: GRATIS

Hyttebransjen er stor i hele regionen, også her går teknologiutviklingen stadig raskere og det er ikke enkelt å følge med på alt som skjer. Dette er en kveld for deg som er nysgjerrig på hva teknologi kan gjøre for deg og din bedrift, eller ønsker å ta i bruk teknologi for å henge med i utviklingen.

Hva skal til for å bli en attraktiv hyttekommune? Kunder i hyttebransjen ønsker mer skreddersøm der de selv har muligheten til å vurdere alternative hytteløsninger. I tillegg, blir de tekniske løsningene som hytteeierne ønsker mer og mer integrerte og kompliserte. Bærekraft og “smarte løsninger” nevnes stadig oftere, men hva betyr dette egentlig?

Dette KompetanseForumet tar for seg digitalisering i hele verdikjeden, bærekraft, smarte løsninger samt tjenester. Du får en oversikt over viktige utviklingstrekk og teknologiske muligheter. For å sikre lønnsomhet blir det viktig å samarbeide inn mot markedet i utbyggingsfasen, men ikke minst tenke nytt når det gjelder å utvikle tjenester som kan gi varig verdiskapning for fremtidige generasjoner.

Program

Introduksjon med Rørosregionen Næringshage as

Situasjon og lokale utfordringer i hyttebransjen med Per Hetling
Per Hetling er prosjektleder i prosjektet “Holtålen – en attraktiv hyttekommune”

Foredrag med Torkil Bjørnson fra Kongsberg Innovasjon

  • Hytteutvikling som distriktsnæring og kundeatferd basert på trender
  • Oversikt over digitale teknologier og hvordan disse kan benyttes til å forenkle arbeidet og til å bli mer offensive i markedsføringen for å gi kundene økt verdi
  • Omstillingsmotor og teknologiløft som finansieringsmuligheter

Etter foredraget får virkshometene mulighet til å diskutere konkrete utfordringer med foredragsholder.

Foredragsholder
Torkil Bjørnson, Kongsberg Innovasjon

Torkil Bjørnson er prosjektleder i Kongsberg Klyngen med fokus på omstilling i næringslivet og bedriftsutvikling for etablert industri. Kongsberg Innovasjon, som eies av de største bedriftene på Kongsberg, har flere tilbud til små og mellomstore bedrifter for å bistå med å identifisere og implementere relevante hjelpemidler som styrker den enkelte bedrifts konkurransekraft. Programmene har ekstern finansiering slik at egenandelen for bedriften blir relativt liten.

Dette KompetanseForumet passer for interessenter i hele verdikjeden av hyttebransjen. Myndigheter, grunneiere, utbyggere, meglere, hytteprodusenter, entreprenører, håndverkere, handelsstand, tjenesteytere og leverandører av fellesgoder.