Sted

Røros Hotell
An-magritt-veien 48
Røros

Tid

Torsdag 31. oktober  2019
kl. 08.30-11.00

Info

Servering av frokost fra kl.08

Pris

Ordinær pris: kr. 175,-
Medlemspris: 100,-
Traineer og studenter: GRATIS

Hvordan skal vi møte endringer og motivere til kompetanseheving?  Endringer skjer raskere og raskere – og blir bare større og større. Det betyr at vi må lære nye ting; tilegne oss ny kunnskap, nye ferdigheter og bli mer bevisst på våre holdninger. 

KompetanseForumet 31.oktober handler om karriereveiledning, opplæring og motivasjon til å møte endringer. I virksomheter som står overfor endring kan det være nødvendig å sikre kompetanse hos ansatte til å mestre krav og omstilling. Karrieresenteret, NAV og Røros Ressurs er representert for å informere om hva som finnes av kurs, veiledning og tilskuddsordninger.

Motivator og partner i Engasjert Byrå, Kolbjørn Nordvik, holder et foredrag om energi og motivasjon til å møte endringer. Foredraget gir økt bevissthet på hvordan du selv kan bidra til å møte endringene i arbeidslivet.

Hva lærer du om på KompetanseForumet?

  • Kurs og karriereveiledning // Karrieresenteret Trøndelag
  • BIO-midler // NAV
  • Kompetansepluss midler //  Røros Ressurs
  • Energi og motivasjon til å møte endringer – foredrag av Kolbjørn Nordvik

Foredragsholder
Kolbjørn Nordvik
Kolbjørn er fasilitator, sertifisert NLP-Coach, foredragsholder, strategisk rådgiver, motivator og partner i Engasjert Byrå. Han jobber tett på ledere, ledergrupper, holder kurs, foredrag workshoper, driver coaching og bidrar i kreative prosesser for bedriftskunder innenfor mange ulike bransjer. Trøndelag reiseliv, SNTEF Ocean, UNINETT, BioMar, Marine Harvest og Danske Bank er eksempler på kunder Kolbjørn har jobbet med.

 

Dette KompetanseForumet passer for ansatte i alle typer næringer i hele regionen, både store og små virksomheter. Informasjon om støtteordninger og videreutdanning av ansatte er spesielt relevant for ledere og tillitsvalgte. Mange virksomheter er i stadig endring og ansatte inviteres derfor til påfyll av ny energi og motivasjon til å møte endring.