Sted

Kompetansesenteret
Aumliveien 4c
2500 Tynset

Tid

Tirsdag 21. januar 2020
Kl. 08.30 – 10.30

Info

Frokost inkludert

Pris

Ordinær pris: 750 ,-
Medlemspris: 450 ,-
Traineer og studenter: GRATIS

Valgkomiteens rolle, og ikke minst rolleforståelse, har stor innvirkning på styresammensetning og kvaliteten på styrearbeid. 

Det å inneha styreverv blir stadig mer tids- og arbeidskrevende. Å ha en god prosess for å finne egnede styremedlemmer er en viktig oppgave. Nettopp fordi et kompetent og riktig sammensatt styre bidrar til verdiskaping og at et selskap lykkes. For å sikre et velfungerende styre oppretter mange virksomheter valgkomite, og for børsnoterte selskaper er dette forventet.

Valgkomiteens betydning har utviklet seg i takt med økende modenhet og høyere forventninger knyttet til eierstyring og selskapsledelse. Valgkomiteens hovedformål er å bistå general- forsamlingen i å sikre en god sammensetning av styret for å ivareta selskapets og aksjonærenes interesser.

Valgkomiteen må ta hensyn til en rekke lovkrav som styrets størrelse, ledelsens deltakelse, tjenestetid, kjønnsbalanse, kompetanse og mer. Det kan være vanskelig å holde oversikt over roller, ansvar og oppgaver i styre- og valgkomitearbeid. Vi inviterer derfor inn advokatfirmaet SBDL og styreleder Siri Strømmevold for å belyse dette temaet.

Innledere

Nils Storeng
Partner/Advokat i Storeng, Beck & Due Lund

Jørgen Losgård Stræte
Senioradvokat i Storeng, Beck & Due Lund

Storeng og Stræte fra SBDL fokuserer på utvalgte tema for det juridiske rammeverket ved styrearbeid og i hvilken grad lovverket har bestemmelser som valgkomiteen bør ta i betraktning. Advokatfirmaets hovedsatsningsområde er arbeidslivsjuss, men bistår næringslivet innenfor alle forretningsjuridiske fagområder. Klientporteføljen spenner fra internasjonale konserner, statlige og kommunale virksomheter, store til små bedrifter, ideelle organisasjoner, fagforeninger og privatpersoner.

Siri Strømmevold
Daglig leder på Tynset Bokhandel as

Siri har 18 års erfaring med styreverv, både lokalt og sentralt. Per dags dato er hun styreleder i Sparebank 1 Østlandet og Stiftelste Nordøsterdalsmuseet i tillegg til styremedlem i Feste Nordøst as. Hun er utdannet dataingeniør og har 15 års erfaring fra oljebransjen. Med lang erfaring fra styrearbeid ønsker Siri å bevisstgjøre og utvikle valgkomiteer og styrer. Hun benytter eksempler fra egen erfaring og knytter problemstillingene opp til dette.

Du har muligheten til å få svar på dine konkrete spørsmål angående styre og valgkomite.
Vi oppfordrer deltakere til å forberede spørsmål til innlederne. Om ønskelig kan aktuelle problemstillinger skrives inn i kommentarfeltet i påmeldingen slik at innlederne har mulighet til å forberede seg.

Ønsker du å bli informert om framtidige KompetanseForum?

Vippsnummer: 117663