Teamutvikling

Sted

Trevarefabrikken
Ol-Kanelesaveien 2
7374 Røros

Tid

6. februar 2020
Kl. 08.30 – 10.30

Info

Frokost inkludert

Pris

Ordinær pris: 175 ,-
Medlemspris: 100 ,-
Traineer og studenter: GRATIS

Tema: Hvordan lykkes med samarbeid i team?

Del 1: Samarbeid som suksessfaktor på tvers av næringer
Tove Martens fra Destinasjon Røros

Tove vil dele erfaringer og læring fra ulike samarbeidsprosjekter i regionen. Her vil vi høre om hva som kjennetegner noen av de arbeidsgruppene hun har jobbet med og i. Hva har gjort at de har lykkes? Hva er suksessfaktorene?

Del 2: Hva kjennetegner velfungerende team? Hvordan få ditt team til å bli velfungerende?
Hilde Grimstad Andresen og Marianne Kjøraas fra MentalKapital AS

Hilde og Marianne vil gi et teoretisk bakteppe på hva som skal til for at team lykkes med oppdraget sitt. Gjennom IMGD (Integrated Model of Group Development) modellen og kartleggingsverktøyet GDQ til Susan Wheelan vil de beskrive hvordan team utvikler seg og hva som skal til for å få team raskt til å bli velfungerende. Du vil få innsikt i hva modenhet i et team har å si for lederskap, fravær, trivsel, samarbeidseffektivitet og produktivitet. I tillegg får du konkrete tips til hvordan rigge og tilrettelegge for at teamene kommer raskt opp å stå og blir velfungerende og produktive.

MentalKapital er sertifiserte på GDQ Group Development Questionnaire. GDQ er internasjonalt anerkjent og baserer seg på forskningen til Susan Wheelan om effektiviteten i team. Forskningen er testet på mer enn 12.000 team, og teorien heter Integrated Model of Group Development (IMGD).

Ønsker du å bli informert om framtidige KompetanseForum?

Vippsnummer: 117663