Kommunene i regionen har mottatt midler som skal fordeles til utsatte næringer som har opplevd enten ekstra kostnader eller omsetningssvikt som følge av covid- 19.

Midlene skal primært gå til bedrifter som helt eller delvis har falt utenom de tidligere kompensasjonsordningene. Ordningen gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging. Midlene tilhører DEL-6 for kommunale kompensasjonsordninger.

Sjekk egen kommune for mer informasjon og hvordan du går frem for å søke.
Våre rådgivere Martin  og Erik er behjelpelig om du skulle trenge bistand.

Os kommune

Under oppdatering

Tolga kommune

INFORMASJON OM KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING

Alvdal kommune

INFORMASJON OM KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING

Røros kommune

INFORMASJON OM KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING

Holtålen kommune

INFORMASJON OM KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING

Tynset kommune

INFORMASJON OM KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING

Folldal kommune

INFORMASJON OM KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING

Rendalen kommune

INFORMASJON OM KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING