De fire næringshagene i Midt-Norge fortsetter sitt nære samarbeid for å løfte næringslivet i regionen og styrke Sivas næringshager som et sterkt nettverk for innovasjon og utvikling.

Fredag 8. april var (nesten) alle de ansatte i de fire næringshagene Trøndersk Kystkompetanse, Næringshagen i Orkdalsregionen, Nasjonalparken Næringshage og Rørosregionen Næringshage samlet til en ny arbeidsøkt for å styrke og utvikle samarbeidet mellom dem.

Oppdal_april_2016

Kolleger: 17 ansatte i fire ulike selskap; Heidi Glørstad Nielsen, Silje Paulsen og Synnøve Aukan fra Trøndersk Kystkompetanse (daglig leder Nils Jørgen Karlsen var ikke til stede da bildet ble tatt). Guri Heggem, Bård Sundmoen Aas, Sindre M. Oterhals, Helene Ilvang og Sigrid M. Jansen fra Rørosregionen Næringshage. Silje K. Granum, Erik Flå, Ragnhild Plassen Vik, Tina Lihaug Selbæk og Rønnaug Nyrnes fra Nasjonalparken Næringshage. Berit Arntsen, Jan Arild Sletvold, Silje Gården Lian og Tom Mardahl fra Næringshagen i Orkdalsregionen.   

 

INNOMIDT – Innovasjonsnettverk Midt-Norge

Prosjektet INNOMIDT (Innovasjonsnettverk Midt-Norge) er de en del av Sivas ekstra satsing på næringshager. De fire næringshagene i prosjektet har satt seg fore å utvikle en ny måte å samarbeide på for å skape et helhetlig og sømløst innovasjonsnettverk med utgangspunkt i næringshagene i Norge.

– Vi ser på næringshagene som den beste lokale infrastrukturen for innovasjon og næringsutvikling i distriktene, og ønsker å vise hvordan næringshagene kan arbeide for å bli enda bedre til å nå disse målene, sier prosjektleder Sigrid M. Jansen fra Rørosregionen Næringshage.

Berit Arntsen fra Næringshagen i Orkdalsregionen utdyper: – Vårt mål er å bidra til å skape morgendagens måter å arbeide i næringshager på.

 

Systematisk samarbeid

Prosjektet INNOMIDT omfatter blant annet utvikling av strukturert og systematisk metodikk for samarbeid mellom ulike næringshager og synliggjøring av næringshagene og Siva-nettverket som en tydelig og attraktiv partner.

Fredag arbeidet de ansatte i næringshagene blant annet med å utvikle et felles kompetanseprogram for næringslivet. Alle de fire næringshagene har ulike former for frokostmøter, work-shop og KompetanseForum tilpasset de bedriftene de arbeider med. Nå ønsker de at dette tilbudet til bedriftene skal bli enda bedre, noe bedriftene vil merke allerede fra høsten av.

– Når vi møtes på denne måten føler vi oss virkelig som et stort kollegium, forteller Tina Lihaug Selbæk fra Nasjonalparken Næringshage. – Når vi samler oss og samarbeider på denne måten har vi stor kapasitet og bred kompetanse på mange områder.

 

Skal deles med de andre næringshagene

Etterhvert som arbeid i prosjektet utvikles vil de fire næringshagene fortløpende dele sine arbeidsmetoder og verktøy med hele resten av Sivas næringshagenettverk.

Arbeidsmetoden i hele prosjektet vil være: innsamling, systematisering, utvikling, utprøving i praksis, videreutvikling, implementering og deling i Siva-nettverket. Nå i første fase prøver vi ut ulike prosjekt og metoder i liten skala her i Midt-Norge, men allerede fra høsten 2016 vil vi ha ferdig ting vi ønsker å dele med de andre næringshagene i Norge.