Vi i næringshagen har lært mye av det litt merkelige året 2020. Viktige erfaringer som vi tar med oss videre inn i 2021 sammen med ny daglig leder, Kristin Bendixvold.

Erfaringer fra 2020

I 2020 har Rørosregionen næringshage vært tett på næringslivet i regionen. I siste halvdel av 2020, økte antall målbedrifter fra 58 til over 90. Dette har gitt næringshagen mulighet til å være tilgjengelig for flere. Riktig kompetanse, oversikt over muligheter til bistand og kontakt med riktige aktører har vært avgjørende for mange. Og næringshagen har formidlet og koblet der det har vært mulig.

Næringshagen har bistått regionalt næringsliv med å forme både små og store søknader i løpet av 2020, Over 50 søknader har blitt innvilget i denne perioden, hvor kompetanseheving, omstilling og utvikling har vært sentrale temaer. Det har skjedd en økt digitalisering flere ledd. Det har gitt en ny møtehverdag, men og gitt muligheter til å samkjøre og sette i gang prosjekt, til tross for geografiske avstander.

Selv om den nye digitale hverdagen er kommet for å bli, håper vi selvsagt at året 2021 åpner for at vi kan treffe flere utover Teams og Zoom.

På plass i næringshagen

Fra 01.januar, var vi i næringshagen så heldige å få med oss Kristin Bendixvold med på laget. Hun tar med seg gode og viktige erfaringer i fra Rørosmat SA, og viktigheten av samarbeid regionalt og på tvers av nettverk står sterkt hos henne.

Tidligere daglig leder, Hans Petter Kvikne, forsetter som rådgiver i næringshagen. Hans Petter sine erfaringer kommer godt med i det nye året.

Tilgjengelig støttespiller og sparringspartner

2021 har gitt en litt røff start for flere bedrifter. Nok engang står flere ovenfor store utfordringer, perioden med Covid-19 og konsekvensene av denne, er ikke over. Situasjonen endrer seg fra dag til dag, og det er ikke alltid like lett å tenke fremover i tid. Oppmerksomheten rettes mot nye oppgaver og problemstillinger.

Laget i Rørosregionen næringshage står klare til å bistå og håper vi fremdeles kan motivere og bidra til utvikling og innovasjon, til tross for turbulente tider.

Kontakt oss gjerne for å bli bedre kjent med oss og hvordan vi kan bistå deg

Telefon: 414 06 455
E-post:
 post@roroshagen.no