Johan Kjellmark AS og Røros Hotell AS gjør stor suksess med Kjerkgårdshagan, et fritidsboligprosjekt i hjertet av Røros. I skrivende stund har Johan Kjellmark AS, med datterselskapet Kjellmark Eiendomsutvikling AS, solgt 19 av 29 leiligheter og omsatt for over 60 millioner kroner. Det er prisrekord på Røros.

 

Kjerkgårdshagan

Slik blir leilighetene i Kjerkgårdshagan

Allerede i 2001 startet Røros Hotell på et prosjekt som skulle gjøre tomta salgbar. I 2014 skrev Røros Hotell avtale med Kjellmark Eiendomsutvikling som kjøpte seg inn i prosjektet Kjerkgårdshagan. Dette førte også til at Røros Hotell kunne bygge et nytt badeanlegg til 35 millioner og en innendørs lekepark til 1 million.

Utbyggingen av Kjerkgårdshagan betyr mye for de to bedriftene, både for sysselsetting og økonomi. Hotelldirektør Mikael Forselius på Røros Hotell, kan fortelle om et behov for ca. 6 nye årsverk, mens Trond Schjølberg, daglig leder i Johan Kjellmark og prosjektleder på Kjerkgårdshagan, forteller om sikrede arbeidsplasser i vinter.

Schjølberg er svært fornøyd med den enorme interessen for fritidsboligene, og tror at design og arkitektur, pris og ikke minst god beliggenhet har mye å si. Det er noe helt nytt å bygge sentrumsnære fritidsboliger, og både Schjølberg og Forselius påpeker at utbyggingen på Kjerkgårdshagan er viktig for næringslivet på Røros.

– Handelsstand og lokalt næringsliv, inkl. Røros Hotell, kan forvente seg inntekter på ca. 9 millioner i året fra disse leilighetene, forteller Forselius.

– Det er ressurssterke kjøpere som bidrar til verdiskapning på Røros generelt, både innen handel og turisme, påpeker Schjølberg.

 

Kjerkgårdshagan Johan Kjellmark

Trond Schjølberg (t.v.) er prosjektleder på Kjerkgårdshagan og Per Arne Holte er anleggsleder. I tillegg er Hege Ødegård, arkitekt, og Hans Petter Kvikne, byggherre, sentrale aktører i prosjektet.

Røros Hotell og Johann Kjellmark er genuint opptatt av utvikling på og tilflytning til Røros, og er stolte over å være aktører som bidrar til å gjøre Røros mer attraktivt. Det er derfor viktig for totalentreprenør Johan Kjellmark at det kun benyttes lokale underentreprenører. Både Røros Hotell og Johan Kjellmark er målbedrifter i Rørosregionen Næringshage.