Næringshagen ser nå nærmere på kompetansebehov i privat og offentlig sektor. Vi oppfordrer alle bedrifter og kommuner i regionen til å melde sine behov i kartleggingen. 


Jo mer spesifikke besvarelsene er, jo mer konkret kan vi være i arbeidet for å bidra med relevante tiltak.
Vi håper å kunne samarbeide med NAV, fylkeskommuner, videregående skoler og opplæringskontor for å følge opp svarene vi får, sier prosjektleder i næringshagen Samareh Granqvist.

Nytt og enkelt verktøy

Gjennom samarbeid har næringshagene i Trøndelag utviklet et enkelt verktøy for kompetansekartleggingen. Kartleggingen tar mål av seg å avdekke ulike kompetansebehov i bedrifter de neste årene som f.eks.: behov for kurs og videreutdanning, behov for lærlinger, fagområder hvor en student eller en trainee kan være riktig kompetanse, samt behov for å rekruttere annen kompetanse

For bedriftene håper vi og at dette kan bidra til en bevisstgjøring. Det er behov for mer strategisk tenkning innenfor kompetanse. Dette gjelder private og offentlige bedrifter i hele regionen, forteller Samareh.

Årlig kartlegging

Det kan bli behov for å justere verktøyet, men vi håper å skape en god kontinuitet ved å gjennomføre kartleggingen hvert år, avslutter Granqvist.

Frem til 09. November kan bedrifter i hele regionen bidra til kartleggingen via våre nettsider.

For å melde ditt kompetansebehov, klikk her