Kari Granlund

Kari Rognerud Granlund

Utdanning:
Bachelor i Statsvitenskap og menneskerettigheter.

Bedrifter:
Jeg jobbet i Regionrådet for Fjellregionen gjennom hele min traineeperiode (60 % det første året og 100% det andre året) og i Rådhuset Vingelen i 40% i en kortere periode (5 mnd.)

Innfridde traineeperioden forventningene dine?

Jeg visste ikke helt hva jeg kunne forvente som Fjelltrainee. Men jeg opplevde det som en flott inngangsport og mulighet til å lære nye ting. Jeg hadde nok aldri blitt ansatt i Regionrådet for Fjellregionen om det ikke var for Fjelltrainee.

Hvor jobber du i dag?

Rådhuset Vingelen.

Jobber du fortsatt i Rørosregionen?

Ja.

Vil du anbefale Fjelltrainee videre?

Absolutt. Det virker også som at det har blitt en tettere oppfølging av traineene etter at ansvaret ble flyttet til Rørosregionen Næringshage. Jeg syns at traineeordningen er en fantastisk mulighet til å samle arbeidserfaring fra flere steder.