Innovasjon Norges hovedmål er å utløse økt verdiskaping.

Innovasjon Norges  hovedmål er  å utløse økt verdiskaping gjennom å skape flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljø.

Innovasjon Norge kan bidra med finansiering, nettverk, rådgivning, kompetanse og profilering. Næringshagen kan hjelpe deg å komme i kontakt med riktig saksbehandler for din bedrift.

Gå til Innovasjon Norge

Nyttige verktøy fra Innovajson Norge: