KompetanseForum er nettverk og kompetanse i regi av Næringshagene i Norge.

Som en del av prosjektet INNOMIDT har vi tatt i bruk begrepet KompetanseForum for alle kompetansehevende tiltak levert fra oss til næringslivet. Dette omfatter alt fra korte frokostmøter til lengre studier, i lokale og i regionale sammenhenger.

Til KompetanseForum har vi fått utviklet en egen logo, en helhetlig visuell profil og maler for markedsmateriell. Dette materialet stilles til fri disposisjon for alle Siva-partnere i Norge.

Gjennom å bygge en felles merkevare for kompetansehevende tiltak til næringslivet vil næringshagene styrke sin posisjon både lokalt og nasjonalt. Merkevaren skal bidra til å synliggjøre og styrke Siva-nettverket og den kompetansen vi besitter. Det skal også gjøre det lett for næringslivet å kjenne igjen kurs, workshops og studier fra næringshagene.

INNOMIDT anbefaler andre næringshager i Norge å ta i bruk navnet og begrepet KompetanseForum på alle sine kompetansehevende arrangement. For alle som nå tar i bruk ”KompetanseForum” i denne sammenhengen, er det et absolutt krav at logo og helhetlig visuell profil benyttes som beskrevet.

Profilhåndbok

Nedenfor kan du laste ned alle filene med profilmateriell til KompetanseForum.

Designelementer

Fonter

Logo

Eksempler

Mal Facebookannonser (Keynote)

Mal Facebookannonser (Powerpoint)

Mal DM KompetanseForum (Keynote)

Mal DM KompetanseForum (Powerpoint)