Inna på språktrening i næringshagen, viste seg å være en utmerket ressurs for å ta på seg et controller – oppdrag for Rørosmat.

Inna Khovrak har jobbet med et oppdrag for Rørosmat denne våren. Inna har bistått med analyser og utarbeidelse av et arbeidsverktøy, for bedre kontroll over dekningsbidraget og god økonomisk styring. Rørosmat har samarbeid med 23 produsenter, så her var det mye informasjon som skulle inn i samme oversikt.

På kort tid samlet hun inn og bearbeidet store mengder med informasjon som varesortiment, inn- og utpriser, frakt og andre kostnader, og systematiserte informasjonen i et detaljert excel – ark. Arbeidsverktøyet som ble utarbeidet, vil være et svært nyttig verktøy for Rørosmat fremover for økonomisk styring.

Heidi Sandnes, daglig leder i Rørosmat, er godt fornøyd med samarbeidet. «Vi opplevde Inna som effektiv og svært grundig i arbeidet. Resultatet var over forventning og vi opplevde ikke noen språklige hindre eller andre utfordringer i samarbeidet. Vi anbefaler gjerne Inna for tilsvarende oppgaver», sier Heidi.

Inna har en mastergrad i Business Economics, doktorgrad i Economics and Management og postdoktorgrad i Sustainable Regional Development. Med bakgrunn som økonom har hun tidligere erfaring fra både offentlig og privat sektor.

I Ukraina, har hun jobbet som professor og prosjektleder ved flere universiteter. Hun har også hatt roller som rådgiver og coach i privat næringsliv og offentlig administrasjon. Hennes fokusområder har vært samfunnsansvar og bærekraftig utvikling, markedsanalyse og forretningsanalyse samt integrert rapportering.

Næringshagen har nå ansatt Inna i full stilling som bedriftsrådgiver ut året. Inna er svært kompetent og har lært språket fort. Inna er nå klar for å bistå flere og er tilgjengelig for nye oppdrag. Ta gjerne kontakt.

 

Heidi og Inna