Ingrid Ulberg Sommer, født 1991, fra Røros er den andre trainee i kull 7 som ansettes i traineeprogrammet Fjelltrainee. 

ingrid_sommer

Ingrid er i ferd med å fullføre en mastergrad innen Europastudier ved NTNU og skal starte som trainee hos Røros kommune. Ingrid skal i løpet av traineeperioden bistå Røros kommune med kommunikasjonsarbeid ut i mot befolkningen, ansatte og politikere. I tillegg skal hun jobbe med utviklingen av og implementeringen av kommunens nye kommunikasjonsstrategi. 

Lykke til og velkommen til Røros Ingrid!