Ingrid Sommer

Ingrid Ulberg Sommer

Utdanning:
Mastergrad i Europastudier, NTNU Trondheim

Bedrifter:
Røros kommune

Innfridde traineeperioden dine forventninger?

Ja. Gjennom Fjelltrainee fikk jeg starte i en helt nyopprettet stilling og jeg synes det var både utfordrende, lærerikt og spennende å få bruke traineeperioden til å utvikle og forme en kommunikasjonsstilling i kommunen.

Hvor jobber du i dag?

I dag er jeg kommunikasjonsrådgiver i Røros kommune. Jeg er veldig glad for at traineeløpet førte til fast jobb

Jobber du fortsatt i Rørosregionen?

Ja

Vil du anbefale Fjelltrainee videre

Absolutt! Jeg synes Fjelltrainee er en fin måte å bli kjent med arbeidsmarkedet i regionen på. For meg har det også vært viktig å ha et nettverk med andre Fjelltraineer, både faglig og sosialt.