Fjelltrainee-ordningen bidrar til å gjøre regionen vår attraktiv for unge arbeidssøkere.

Hva er en Fjelltrainee:

 • En Fjelltrainee er en ferdig utdannet arbeidstaker med bestått bachelor og/eller masterutdanning. En trainee kan forventes å være selvgående etter kort tid.
 • Fjelltraineer kan ansettes både i privat og offentlig sektor.
 • Et ordinært Fjelltrainee-løp går over ett eller to år.
 • Rørosregionen Næringshage står for utlysningen og hjelper til gjennom hele rekrutteringsprosessen.
 • Det er den enkelte arbeidsgiver som har arbeidsgiveransvar og dekker lønn og sosiale goder.
 • Næringshagen følger opp både trainee og arbeidsgiver i løpet av ansettelsesperioden.

Hvorfor være Fjelltrainee-bedrift:

 • Fjelltrainee-ordningen bidrar til å gjøre regionen vår attraktiv for unge arbeidssøkere med høyere utdanning.
 • Vi synliggjør din virksomhet spesielt og interessante arbeidsmuligheter i regionen generelt.
 • For å kunne ansette en Fjelltrainee er det en forutsetning at virksomheten er medlem av ordningen.
 • Årlig deltagelse for bedrifter / kommuner. Kr. 9.700,- + mva. Deltakeravgiften dekker fast promotering på næringshagens og Fjelltrainee sine kanaler, promotering på karrieredager og rekrutteringsprosess.
 • Gjennom å være Fjelltrainee-bedrift støtter din virksomhet trainee-ordningen og det arbeidet næringshagen gjør med rekruttering av ung kompetanse til regionen.

Vi oppfordrer derfor alle bedrifter og kommuner til å melde sine ønsker og kompetansebehov inn til oss. Kanskje finner vi den kompetansen nettopp dere har bruk for. Meld inn behov direkte HER, eller ta kontakt med oss i næringshagen.