Fjelltrainee-ordningen bidrar til å gjøre regionen vår attraktiv for unge arbeidssøkere.

Hva er en Fjelltrainee:

 • En Fjelltrainee er en ferdig utdannet arbeidstaker med bestått bachelor og/eller masterutdanning. En trainee kan forventes å være selvgående etter kort tid.
 • Fjelltraineer kan ansettes både i privat og offentlig sektor.
 • Et ordinært Fjelltrainee-løp går over to år hvor Fjelltraineen er ansatt i inntil tre bedrifter. Dette kan tilpasses bedriftenes og Fjelltraineens behov og ønsker. Man kan ha tre arbeidsgivere med 8 måneder på hvert sted, to arbeidsgivere i 12 måneder, eller én arbeidsgiver hele perioden.
 • Rørosregionen Næringshage står for utlysningen og hjelper til gjennom hele rekrutteringsprosessen.
 • Det er den enkelte arbeidsgiver som har arbeidsgiveransvar og dekker lønn og sosiale goder.
 • Lønnsnivå er i utgangspunktet standardisert med kr. 410.000,- for kandidater med bachelor og kr. 430.000,- for kandidater med mastergrad. Lønnen heves hver 8. måned med
  kr. 10.000,-.
 • Næringshagen følger opp både trainee og arbeidsgiver i løpet av ansettelsesperioden.

Hvorfor være Fjelltrainee-bedrift:

 • Fjelltrainee-ordningen bidrar til å gjøre regionen vår attraktiv for unge arbeidssøkere med høyere utdanning.
 • Vi synliggjør din virksomhet spesielt og interessante arbeidsmuligheter i regionen generelt.
 • Som Fjelltrainee-bedrift får du dine kompetansebehov med i utlysningsteksten for årets traineer. For å kunne ansette en Fjelltrainee er det en forutsetning at virksomheten er medlem av ordningen.
 • Årlig deltagelse for bedrifter / kommuner. Kr. 9.700,- + mva. Deltakeravgiften dekker fast promotering på næringshagens nettsider, årlig utlysning og rekrutteringsprosess.
 • Gjennom å være Fjelltrainee-bedrift støtter din virksomhet trainee-ordningen og det arbeidet næringshagen gjør med rekruttering av ung kompetanse til regionen.
 • Ordningen har per i dag ingen offentlig støtte, og er helt avhengig av medlemsavgiften fra Fjelltrainee-bedriftene for å kunne fortsette.

Vi oppfordrer derfor alle bedrifter og kommuner til å melde sine ønsker og kompetansebehov inn til oss.
Kanskje finner vi den kompetansen nettopp dere har bruk for.

Om du ønsker mer informasjon ta kontakt med Olin Steinsvik som er ansvarlig for Fjelltrainee-ordningen.

e: olin.steinsvik@roroshagen.no
t: 46 65 29 07