Fra første dag som offisiell industriklynge i 2018

Den regionale Industriklyngen NMCC er 1 år og markerer dette med å lansere en helt ny nettside.

Norwegian Mass Customization Cluster er et nettverk av industribedrifter i Rørosregionen. Informasjon og aktiviteter i klyngen er nå samlet på et felles nettsted. Frontal Media står for design og leveranse av siden.

Nettsiden finner du her: https://nomcc.no/, eller ved å søke på Rørosklyngen.

Felles workshop

Nylig var bedriftene i NMCC samlet på Vauldalen Fjellhotell for en todagers workshop. Samlingen var med på å markere ett år som klynge og sette fokus på fremtidige utviklingsprosjekt. Den nye nettsiden ble offisielt lansert for deltakerne på samlingen.

Regional industriklynge

NMCC er en regional industriklynge hvor alle virksomhetene driver større eller mindre grad av kundetilpasset produksjon. Formålet med klyngesamarbeidet er å øke den nasjonale og internasjonale konkurranseevnen til virksomhetene i klyngen. NMCC ledes av representanter fra ledelsen i samtlige deltagerbedrifter. Rørosregionen Næringshage er engasjert til å fasilitere og administrere klyngens aktiviteter

Klyngen består i dag av 10 bedrifter; Røroshytta as, Flokk AS, Røros Produkter AS, Røros Metall AS, Os ID AS, Norbit EMS AS, Johan Kjellmark AS, Røros Tweed AS, Røros Elektrisitetsverk AS og Røros Dører og Vinduer AS.

Tematiske arbeidsgrupper

Klyngens arbeid organiseres gjennom arbeidsgrupper med ulike fokusområder. I det tematiske arbeidsgruppene sitter det ressurspersoner fra hver bedrift. Til nå har de jobbet innenfor følgende områder:

 • Kompetanseheving og rekruttering
 • Eksport og internasjonalisering
 • Digitalt salg og markedskommunikasjon
 • Automatisering og robotisering
 • Lean og robuste prosesser
 • Produkt og tjenesteinnovasjon

I tillegg til interne møter i de tematiske arbeidsgruppene, har aktivitetene i klyngen sentrert seg rundt bedriftsbesøk hos medlemmene og felles kurs og kompetansehevende tiltak.

NMCC

Norwegian Mass Customization Cluster (NMCC) er et nettverk av industribedrifter i Rørosregionen.
Klyngens fokus ligger i arbeid med masseprodusert skreddersøm (eng.: Mass Customization).

NMCC er en regional industriklynge hvor alle virksomhetene driver større eller mindre grad av kundetilpasset produksjon. Formålet med klyngesamarbeidet er å øke den nasjonale og internasjonale konkurranseevnen til virksomhetene i klyngen. Klyngen arbeider for økt verdiskaping, lønnsomhet og innovasjonsevne i bedriftene gjennom aktiv samhandling og utviklingsprosjekt.

Besøk NMCC for mer informasjon.

Bedriftene

 • Flokk as (Produsent av HÅG)
 • Os ID as
 • Røros Dører og Vinduer as
 • Røros Tweed as
 • Røroshytta as
 • NORBIT EMS as
 • Røroshetta / Røros Metall as
 • Røros E-Verk AS
 • Røros Produkter as
 • Johan Kjellmark as