F.v.: Lars Skjelstad, SINTEF Teknologi og Samfunn, Maria Kollberg Thomassen, SINTEF Teknologi og samfunn, Tor Lømo-Hansen, Røros Vinduer og Dører as, Paul Blazek, cyLEDGE Media, Joseph Pine, Strategic Horizons

Presenterte Røros-modellen i Tyskland

Samarbeid, kunnskap, robuste produksjonsprosesser og kundeverdi var hovedmomentene når ”Røros-modellen” skulle presenteres.

Mandag og tirsdag denne uka ble verdenskonferansen om masseprodusert skreddersøm og kundetilpasning avholdt i Aachen i Tyskland. En norsk delegasjon fra Røros Vinduer og Dører as, SINTEF Teknologi og samfunn og Rørosregionen næringshage as deltok for å synliggjøre hvordan samarbeidet mellom fire bedrifter sikrer framtidsrettede industriarbeidsplasser i et lite lokalsamfunn langt mot nord.

Industri i verdensklasse

Under overskriften ”World Class Manufacturing in a Unesco World Heritage Town” presenterte Joseph B. Pine, Paul Blazek, Lars Skjelstad og Tor Lømo-Hansen nøkkelfaktorene i det de kaller ”Røros-modellen”. Gjennom samarbeid, kunnskap, utvikling av robuste produksjonsprosesser og kanskje viktigst av alt; fokus på kundens behov, klarer den vareproduserende industrien på Røros å levere raskt og kostnadseffektivt.

Joseph B. Pine er selve arkitekten bak teoriene om masseprodusert skreddersøm og opplevelsesøkonomi. Pine har vært på Røros flere ganger siden 2013, og kjenner bedriftene – og vinterkulda – på Røros godt. Østerrikske Paul Blazek kom til Røros for å innlede på en konferanse første gang for ett år siden. Etter det har han vært tilbake flere ganger og arbeidet med utvikling av løsninger i bedriftene. Seniorforsker Lars Skjelstad fra SINTEF Teknologi og samfunn har arbeidet tett med industrien på Røros gjennom en årrekke, og Tor Lømo-Hansen fra Isola har vært en avgjørende nøkkelperson i utviklingen av Røros Vinduer og Dører as. Maria Kollberg Thomassen fra SINTEF Teknologi og samfunn ledet paneldebatten.

Et stort sprang inn i framtiden

Bedriftene på Røros er i ferd med å gjøre et stort sprang inn i framtiden, sa Paul Blazek i sin presentasjon.

Blazek fortalte salen at han var blitt særlig overrasket over arbeidet med bedriftene på Røros fordi bedriftene samarbeider på tvers av de ulike virksomhetene. Han poengterte videre at alle bidrar i innovasjonsarbeidet, og alles mening er verdifull. – Det er som om det en konstant nysgjerrighet i rommet, skrøt Blazek. Han avsluttet med å si at FLOKK, Røros Produkter, Røros Metall og Røros Vinduer og Dører nå er i ferd med å løfte kundetilpasning over på et helt nytt nivå.

At Joseph Pine og Paul Blazek nå bruker sine posisjoner til å fortelle om nettopp Røros på en internasjonal konferanse i Tyskland, synliggjør at produksjonsbedriftene her er i verdensklasse innen sine fagfelt.

Fortsetter samarbeidet

Rørosregionen Næringshage vektlegger samarbeid og klynge-tankegang i alt sitt arbeid. Industrien sysselsetter nesten 20 % av alle i Røros kommune. Derfor blir det utviklingsarbeidet som forgår i industrien særlig sentralt også for næringshagen. Sigrid M. Jansen i Rørosregionen Næringshage forsikrer at næringshagen vil fortsette å legge til rette for samarbeid mellom ulike industribedrifter og samarbeid mellom forskningsmiljø og industrien også i framtida. – Det ligger også et potensiale i å utvide samarbeidet og inkludere flere bedrifter, avslutter Jansen.