Sted

Verket Røros

Tid

Onsdag 19. februar 2020
Kl. 11.00-12.30

Info

Dette KompetanseForumet arrangeres i samarbeid med Innovasjon Norge.

Pris

GRATIS

Veien fra idé til marked starter med å la kundene avgjøre om forretningsidéen din er god. På dette KompetanseForumet vil du lære hvordan du kan gå frem for å teste og videreutvikle forretningsidéen din, og hvordan Innovasjon Norge kan hjelpe deg på veien.

Målgruppen er gründere i tidlig fase og som har en forretningsidé som representerer noe nytt i markedet. Spesielt innenfor mat, reiseliv og opplevelsesnæring.

Vi vil gå gjennom:

  • Forretningsmodellering – hvordan lage en lettfattelig skisse over
    forretningen din
  • Lean start-up – hvordan raskt teste og videreutvikle idéen din for å
    maksimere sjansen for å lykkes
  • Etablerertilskudd – hvordan søke midler fra Innovasjon Norge til å teste og videreutvikle din forretningsidé

Etter seminaret vil det være mulighet for et kort møte med Innovasjon Norge.

Dersom du ønsker å sette deg inn i innholdet for seminaret allerede nå kan du lese mer på nettsidene under.

Forretningsmodellering
Dette verktøyet kan brukes for å få et enkelt overblikk over noen sentrale element i forretningsideen. Verktøyet er enkelt å bruke, det er visuelt og lettfattelig, og vil hjelpe deg til å se muligheter for ulike forretningsmodeller som kan være aktuelle med utgangspunkt i den forretningsidéen du har. Forretningsmodellen gir svar på mange av de samme spørsmålene som Innovasjon Norge, banken, potensielle investorer og eventuelt andre offentlige støttespillere vil stille, når en presenterer ideen sin.

Les mer om hvordan du kan lage en forretningsmodell.

Smidig idé- og forretningsutvikling
Når du jobbar med utvikling av nye produkt og oppstart av en bedrift, råder vi til at du legger opp til en utviklingsprosess hvor du kan teste idéen din på aktuelle brukere/kunder og samarbeidspartnere, før du gjør større investeringer.

Se våre fire filmer, og få tips og råd til en smidig idé- og forretningsutvikling.

Finansiering
Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i ditt marked? Det kan være på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå. Innovasjon Norge har finansieringsordninger til deg som gjør noe andre ikke har gjort før deg.

Les mer om finansiering ifm. oppstart.

Ønsker du å bli informert om fremtidige KompetanseForum?