Jakten på ekstern kapital, bedre salgsteknikk, delingsøkonomi og bærekraftig utvikling – temaene er mange når Rørosregionen Næringshage lanserer høstens KompetanseForum.

Samareh

Samareh Granqvist i Rørosregionen Næringshage presenterer høstens KompetanseForum. Regionens næringsliv inviteres til diskusjoner, erfaringsutveksling og påfyll av ny kunnskap. Møtene holdes både på Tynset og Røros.

 

Tilgang på kapital

”Jo bedre forståelse vi har for hvordan investorer og banker opererer, jo større sannsynlighet er det for at vi lykkes i utforming og kommunikasjon av gode investeringsprosjekter”
Torgeir Svae

Nyansatt rådgiver i næringshagen, Torgeir Svae, har arbeidet som fondsforvalter i mange år, deler sin kompetanse med næringslivet i regionen på høstens første KompetanseForum i september.  Møtet holdes både på Tynset og på Røros, og er et samarbeid med de lokale bankene og næringslivet vil kunne høre innledninger om hva de ser etter i gode prosjekt når næringslivet søker finansiering.

 

The Great Change – miljø- og samfunnsansvar som konkurransefortrinn

Den norske Regjeringen, Innovasjon Norge og Forskningsrådet stiller stadig strengere krav til at norsk næringsliv må ta miljø- og samfunnsansvar. Professor i miljøledelse og direktør for NTNU Bærekraft, Annik Magerholm Fet, kommer til Røros for å snakke om hvordan bedrifter kan utnytte bærekraftige prinsipper som konkurransefortrinn. Hit kommer også Senior Vice President for Products and Brands i Scandinavian Business Seating as, Christian Lodgaard som skal fortelle om hvordan SB Seating tenker miljø og bærekraft i utvikling av nye stoler.

 

Salg- og salgsteknikk

Her vil du få muligheten til å lære hvordan du utvikler din bedrift ved å utføre salg på en god måte når foredragsholder Thomas Holum fra Utviklingslaben as byr på en reise i kundepsykologi og salgsverktøy. Kurset holdes på Tynset på kveldstid, og næringshagen håper derfor at særlig mange fra handelsstanden vil ønske å delta.

 

Delingsøkonomi

Årets siste KompetanseForum holdes på Røros og Kjetil Hevding fra Handelshøyskolen BI kommer til Røros i begynnelsen av desember for å gi oss blant annet svar på om delingsøkonomien vil undergrave eksisterende virksomheter eller om den svarte økonomien vil bli betydelig større og mange miste jobben?

 

Åpnet for påmelding

Samareh Granqvist i Rørosregionen Næringshage har ansvaret for høstens KompetanseForum. Hun håper temaene fenger, og at møtene blir godt besøkt. Det er allerede åpnet for påmelding på vår hjemmeside.
For mer informasjon og påmelding: www.roroshagen.no/arrangement