Nå er det inngått en samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Rørosmat og Rørosregionen Næringshage. Den nye avtalen åpner for et enda tettere samarbeid mellom studenter på HiST og bedrifter i Rørosregionen.

bilde

En ny avtale skal sikre tett samarbeid mellom næringsliv og utdanning. Fra venstre: Sigrid M. Jansen, Rørosregionen Næringshage, Kristin Bendixvold, Rørosmat sa, Ragnhild Nisja og Nils V. Juul fra Høgskolen i Sør-Trøndelag.

 

Fakultet for teknologi på HiST planlegger å etablere et masterstudium innen verdikjeden MAT fra høsten 2016. Masterutdanningen vil omhandle optimal utnyttelse av matressurser i hele verdikjeden fra primærproduksjon via industrileddet til konsumentene som sluttbrukere. Her vil det spesielt bli sett på teknologi, prosesser og produktivitet, matkvalitet og mattrygghet.

Matindustrien er Norges nest største næring etter olje og gass, og potensiale for vekst er betydelig. Veksten i matbransjen krever ny kunnskap, også om industrialisering med utgangspunkt i lokale råvarer. Dette er bakgrunnen for at HiST nå ønsker å starte et helt nytt masterstudie i Norge.

I Rørostraktene er det skapt og utviklet en mangfoldig matbransje i sterk vekst. Miljøet har lyktes med å utvikle et felles lag av ulike matprodusenter og reiseliv- og serveringsbedrifter, der bedrifter og personer inspirerer hverandre og har felles mål og strategier. Dette tror HiST det er mye god lærdom i, også for deres framtidige studenter.

Gjennom avtalen mellom Rørosmat, Rørosregionen Næringshage og HiST skal det legges til rette for omvisning og bedriftsbesøk for master- og bachelorstudenter innen matfag. Næringshagen og matmiljøet vil også komme med innspill til studentene til relevante problemstillinger til prosjekt- og masteroppgaver. Næringshagen vil stille kontorplasser til disposisjon for studenter fra HiST som ønsker å skrive om bedrifter i Rørosregionen.

– Når en student har skrevet en oppgave i samarbeid med en bedrift, vil masteroppgaven alltid være tilgjengelig for bedriften etterpå presiserer høgskolelektor Nils V. Juul. På den måten får også matmiljøet i regionen tilgang til oppgaver som belyser områder de kanskje ellers ikke ville hatt ressurser til å se på. Avtalen åpner også for samarbeide om gjesteforelesere og gjensidig hospitering mellom bedriftene i Rørosregionen og fagmiljøet ved HiST.

– En klar vinn – vinn – situasjon sier daglig leder i Rørosmat; Kristin Bendixvold, seniorrådgiver ved prorektors stab på Høgskolen i Sør-Trøndelag; Ragnhild Nisja og daglig leder i Rørosregionen Næringshage as; Sigrid M. Jansen

Kanskje vil noen av studentene fra HiST trives så godt i matmiljøet i regionen at de ønsker å bli en del av det? Vekstpotensialet i næringen er i alle fall stort, og relevant kompetanse er det alltid bruk for!