Hedmark Kunnskapspark skal være et nav og et kraftsenter for innovasjon, nyetablering og verdiskapende samspill i Hedmark.

Hedmark Kunnskapspark skal være et nav og et kraftsenter for innovasjon, nyetablering og verdiskapende samspill i Hedmark. Rørosregionen Næringshage as har tidligere samarbeidet med Hedmark Kunnskapspark om blant annet Kvinnovasjon.

www.kpark.no