Hans Bull har fått den nye og unike Fjelltraineestillinga hos Fylkesmannen og Besøkssenter Nasjonalpark Femundsmarka

Denne høsten starter fire unge og nyutdannete personer i Fjelltraineestillinger i Røros- og Nord-Østerdalsregionen. En av stillingene er unik både i lokal og nasjonal sammenheng, aldri før har en trainee blitt ansatt i ei kombinasjonsstilling mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og et privateid museum.

I vår ble det utlyst en Fjelltraineestilling med unik kombinasjon av arbeidsgivere; Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Sør- Trøndelag og Museene i Sør- Trøndelag avdeling Rørosmuseet bestemte seg for å fylle en traineestilling sammen. Denne kombinasjonen er uvanlig, også i nasjonal sammenheng. De to bedriftene har samlokalisert stillingen  til Røros i det som kalles Forvaltningsknutepunkt Røros/Femundsmarka nasjonalparksenter ved Doktortjønna, like utenfor sentrum av Røros.

”Vi så fort at dette var en stillingsutlysning som raskt fikk stor respons”, sier ansvarlig for Fjelltrainee hos Rørosregionen Næringshage, Bård Sundmoen Aas.

I stillingsutlysningen ble det beskrevet at man var på utkikk etter en engasjert naturveileder/ formidler/ forvalter. Det kom inn hele 70 søkere til den unike stillingen.

For Fylkesmannens del skal stillingen fylle flere roller innen informasjon, kunnskapsformidling og forvaltning av natur og kulturarv i verneområdene i Forollhogna”, forteller nasjonalparkforvalter Astrid Alice Haug.

Vi i besøkssenter Nasjonalpark – Femundsmarka var ute etter en kandidat som spesielt kunne gjennomføre naturveiledning for barn og unge, informasjon og markedsføring av besøkssenteret, samt at vi har en del praktisk utearbeid og stell av husdyr som er her om sommeren” fortsetter Knut Simensen som er Naturveileder og leder av naturhistorisk avdeling på Rørosmuseet.

Hos besøkssenteret er det årlig ca. 12 000 besøkende og mange av disse er barn og ungdom som får aktive opplevelser med naturen.

Hans Bull
Den heldige kandidaten som etter en omfattende rekrutteringsprosess fikk tilbud om jobben er 27 år gamle Hans Bull fra Sørum, Akershus. Hans har en bachelorgrad i Økologi og Naturressurser fra Høyskolen i Telemark og en Mastergrad i Naturforvaltning fra Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet på Ås. Han har også fordypninger innen fiske og viltforvaltning og naturbasert reiseliv.

Da jeg så stillingsutlysningen tenkte jeg med en gang at dette var drømmejobben” sier Hans Bull og fortsetter: ”Det er spesielt kombinasjonen av praktisk arbeid og forvaltning som gjør denne stillingen særdeles spennende”.

Hans har praktisk erfaring innen formidling ved at han har jobbet et år på Hardanger Folkehøyskole på Lofthus i Ullensvang og vært instruktør for fiskecamp i regi av Norges jeger og fiskeforbund.

Om Fjelltrainee

Fjelltrainee startet opp allerede i 2009 og har i flere år sikret at ung kompetent arbeidskraft har blitt tilført regionens arbeidsmarked. Siden oppstarten i 2009 og til nå har det vært 19 Fjelltraineer. Fjelltrainee-programmet gir en fantastisk mulighet for bedriftene å få unge og nyutdannede mennesker med høy kompetanse inn i bedriften.

For å bli Fjelltrainee stilles det krav om bestått bachelor og/eller masterutdanning. Alle nyutdannede studenter som oppfyller disse kriteriene kan søke, og vil deretter gjennomgå en ordinær søknadsprosess med Rørosregionen Næringshage og hver enkelt aktuell arbeidsgiver som skal ta inn en Fjelltrainee.

Ønsker du å lese mer om nåværende og tidligere Fjelltraineer eller vil du se hvilke bedrifter som er Fjelltrainee-bedrifter?