Hans Bull

Utdanning:
Mastergrad i naturforvaltning fra NMBU
Bachelor i økologi og naturressurser fra Høyskolen i Telemark

Bedrifter:
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Museene i Sør- Trøndelag AS, avd Rørosmuseet

Innfridde traineeperioden dine forventninger?

Forventingene innfridde med at jeg fikk jobbe med noe som var høyst faglig relevant. Det er vanskelig å beskrive hvilke forventinger man har til sin første ordentlige jobb. Ett år fordelt på to arbeidsgivere gikk skremmende fort, men jeg har lært veldig i løpet av året som fjelltrainee. Nettverket rundt ordningen har vært superbra, spesielt for meg som ikke kommer fra fjellregionen.

Hvor jobber du idag?

Fylkesmannen i Trøndelag (engasjement nasjonalparkforvalter)

Jobber du fortsatt i Rørosregionen?

Ja

Vil du anbefale Fjelltrainee videre?

Ja det gjør jeg gladelig! Traineeordningen åpner i større grad opp muligheten for nyutdannede. På den andre siden ser jeg absolutt behovet for at bedrifter og etater kan dra nytte av ordningen.