Rørosregionen Næringshage jobber med et forprosjekt som undersøker mulighetene for å opprette et tilbud for kollektivtrafikk mellom Røros og Funäsdalen.

Vi ber alle innbyggere i Røros Kommune og andre som reiser over riksgrensen til å svare på denne spørreundersøkelsen.

Undersøkelsen tar sikte på å kartlegge innbyggernes nåværende behov for transport mellom Røros/Funäsdalen og fremtidige ønsker.

Svarene fra undersøkelsen vil bli brukt til å beskrive hvordan passasjertrafikken knyttet til arbeidspendling, fritid og annet ser ut samt beskrive trender i reisemønster.

Resultatet av forprosjektet kan lede til en prosjektsøknad i 2020 som inneholder konkrete tiltak for fremtidig kollektivtransport.

EU-programmet Interreg Sverige-Norge gir tilskudd til felles svensk-norske prosjekter som utvikler samfunnet. Prosjektet «Grenseløs Kollektivtrafikk» tilhører området Bærekraftig transport.

Svar i spørreskjemaet under, eller trykk HER for å komme til undersøkelsen.

Takk for din deltakelse!