Green Flyway er et Interreg-prosjekt med oppstart 01.01.2020. Hovedmålet er å etablere en testarena for elfly, droner, autonome luftfartøy, luftromskontrollladeinfrastruktur, flyplassinfrastruktur, og teknologi knyttet til bærekraftig og fremtidsrettet luftfart i luftrommet mellom Røros og Østersund. 

Elektrifisering av flytransport krever testområder, og med Green Flyway får vi en testarena som oppfyller alle krav og ønsker. Mellom Røros og Østersund er det mye ledig luftrom, de to stedene har den infrastrukturen som kreves, i tillegg til et kaldt klima som er spesielt egnet å teste el-fly i. Begge byer har også kraftselskap, Ren Røros og Jämtkraft, som kan levere ren strøm fra fornybare energikilder.

En testarena mellom Røros og Østersund byr på store muligheter for regionen. Med denne regionale satsningen kan vi bidra til å løse en global utfordring. Næringslivet og reiselivet vil også kunne nyte godt av testarenaen. Her kan det utløses nye arbeidsplasser, et behov for nye produkter og en tilvekst av reisende til området.

Arbeidspakkene:

 1. LUFTROM
 2. TESTARENA
 3. GRØNN ENERGI OG LADEINFRASTRUKTUR
 4. FORSKNING OG UTDANNING
 5. INNOVASJON
 6. REGIONAL UTVIKLING
 7. HELSE OG BEREDSKAP

Vil du vite mer? Besøk www.greenflyway.no

Kontaktperson:

GURI HEGGEM
915 10 708
guri.heggem@roroshagen.no

Det er mange som jobber sammen for å få dette prosjektet til å bli virkelighet. Nedenfor ser du en liste over partnere som er involvert i Green Flyway-prosjektet.

 • Trøndelag Fylkeskommune
 • Östersunds kommun
 • Trondheim kommune
 • Härjedalens kommun
 • Region Jämtland/ Härjedalen
 • Avinor Røros Lufthavn
 • Örnsköldsvik airport
 • Rørosregionen Næringshage
 • Røros kommune
 • Sintef Digital
 • REN Røros
 • Røros Flyservice
 • Swedavia
 • Jämtkraft
 • Frösö Park
 • Länsstyrelsen
 • Heart Aerospace
 • SAS
 • Trafikverket
 • Luftfartsverket
 • Commutator AS