Green Flyway er et Interreg-prosjekt med oppstart 01.01.2020. Hovedmålet er å etablere en testarena for autonome luftfartøy (fly, droner o.l.) i luftrommet mellom Røros og Østersund. Et luftrom som kan få stor betydning for elektrifisering av fly – for regionen og for verden.

Elektrifisering av flytransport krever testområder, og med Green Flyway får vi en testarena som oppfyller alle krav og ønsker. Mellom Røros og Østersund er det mye ledig luftrom, de to stedene har den infrastrukturen som kreves, i tillegg til et kaldt klima som er spesielt egnet å teste el-fly i. Begge byer har også kraftselskap, Ren Røros og Jämtkraft, som kan levere ren strøm fra fornybare energikilder.

En testarena mellom Røros og Østersund byr på store muligheter for regionen. Her kan vi binde sammen Trøndelag fylke på en effektiv og bærekraftig måte, ved å kunne være først ute med et kortbanenett på el-fly. Det vil spare penger på samferdselsbudsjettet i framtida, og gi fylket et godt renomme innenfor miljø og bærekraft.

Med denne regionale satsningen kan vi bidra til å løse en global utfordring. Næringslivet og reiselivet vil også kunne nyte godt av testarenaen. Her kan det utløses nye arbeidsplasser, et behov for nye produkter og en tilvekst av reisende til området.

Hovedprosjektet bygger på konklusjoner gjort i forprosjektet med samme navn gjennomført våren og sommeren 2019. Hovedprosjektet omfatter syv arbeidspakker som til sammen skal være nok til å etablere området til en fullverdig testarena med tilhørende infrastruktur på bakkenivå.

Arbeidspakkene:

 1. LUFTROM
 2. TESTARENA
 3. GRØNN ENERGI OG LADEINFRASTRUKTUR
 4. FORSKNING OG UTDANNING
 5. INNOVASJON
 6. REGIONAL UTVIKLING
 7. HELSE OG BEREDSKAP

Vil du vite mer? Besøk www.greenflyway.com

Det er mange som jobber sammen for å få dette prosjektet til å bli virkelighet. Nedenfor ser du en liste over partnere som er involvert i Green Flyway-prosjektet.

 • Trøndelag Fylkeskommune
 • Östersunds kommun
 • Trondheim kommune
 • Härjedalens kommun
 • Region Jämtland/ Härjedalen
 • Avinor Røros Lufthavn
 • Örnsköldsvik airport
 • Rørosregionen Næringshage
 • Røros kommune
 • Sintef Digital
 • REN Røros
 • Røros Flyservice
 • Swedavia
 • Jämtkraft
 • Frösö Park
 • Länsstyrelsen
 • Heart Aerospace
 • SAS
 • Trafikverket
 • Luftfartsverket
 • Commutator AS