I vår har ni gründere og etablerere gjennomført Etablererkurs på Røros og er nå godt rustet mot næringslivets utfordringer.

deltakere_roros_2016

Årets etablerere, f.v: Marius Wiggen, Oda Mari Skott Svendsen, Ann-Sofi Skott Svendsen, Ingunn Anita Tronsmed og Kristina Poteliune.

 

Etablererkurs på Røros leveres av Rørosregionen Næringshage for Innovasjon Norge. Gjennom tre samlinger skal deltakerne lære seg blant annet forretningsmodell og forretningsplan, budsjett og økonomi og å pitche ideen til banker, potensielle investorer og andre med interesse i forretningsideen. Kurset på Røros er åpent for deltakere fra Holtålen, Røros, Selbu, Tydal, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen.

Stort pågangsmot

Vårens kurs har huset 9 deltakere med en eller flere forretningsideer. Kurset skal hjelpe etablererne med å konkretisere ideen, til å bli mer bevisst på områdene i forretningsmodellen og gjøre de rustet for næringslivets utfordringer. Prosjektleder og foredragsholder Bård S. Aas forteller om stort engasjement og pågangsmot i årets etablerergruppe:

Årets deltakere har vært veldig dedikerte og har jobbet målrettet med idé og forretningsplan. Gruppa har vært hele tiden og var ikke redd for å ta del i diskusjoner og samtaler – noe som er svært gode egenskaper for kommende bedriftseiere og -ledere.

Årets gruppe besto av deltakere med forskjellige forretningsideer, men underveis i kurset oppdaget flere at de andre ideene kunne bli framtidige samarbeidspartnerne.

Etablererkurs er en veldig bra arena for å etablere nettverk, både med andre oppstartsbedrifter og øvrig næringsliv, forteller Aas.

Mentoroppfølging

Deltakerne har kommet til ulike faser i bedriften sin, noen er på idéstadiet, mens andre har drevet en stund.

Etablererkurs er ikke bare for gründere på idéstadiet, i år hadde vi for eksempel to deltakere som skal overta familiebedriften, forteller Aas.

Nå har etablererne gjennomført tre samlinger og har fått kursbevis som dokumentasjon på deltakelsen. Framover vil Aas og Guri Heggem være mentorer for samtlige deltakere, etablererkurset avsluttes dermed ikke med samlingene. Det er nå den virkelige jobben begynner – vi ønsker alle årets etablere lykke til!

 

 

Årets etablerere

Berit Skogås – Røros Hud og Velvære, fotpleie

Per Einar Myrum –  Myrums Skogservice, Skogsentrepenør- skogsmaskinfører

Kristina Poteliune –  Kristina til tjeneste,  Tolke, og oversettingstjenester. Praktisk hjelp og støtte i hverdagen

Oda Mari Skott Svendsen – Skottgården Gjestgiveri

Ann-Sofi Skott Svendsen – Vauldalen Fjellhotell

Marius og Linn Wiggen –  Jamtvollen gård – Økologisk og miljøvennlig kjøttproduksjon av Høylandsfe/ Inn på tunet

Ingunn Anita Tronsmed – Rørosbundaen/ Zikk-zakk redesign

Sissel Berget – Røros Rengjøringsbyrå