I samarbeid med BI, kan nå alle næringshager i landet tilby fem gratis BI-kurs med studiepoeng for nyutdannede, unge med lav tilknytning til arbeidslivet, permitterte og arbeidsledige.

Gratis kurs

Myndighetene har bevilget flere midler til kompetanseheving for de som har det vanskeligst i arbeidsmarkedet nå.
Målgruppen er nyutdannede, unge uten mye jobberfaring som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, og ledige og permitterte. I samarbeid med BI kan vi derfor tilby 5 gratis, høyaktuelle kurs som gir formalkompetanse på høyskolenivå. Kursene kan også benyttes inn i en grad ved BI.

De fem kursene som tilbys er:

  • Økonomi og forretningsforståelse
  • Prosjektledelse
  • Digital forretningsforståelse
  • Customer Experience Management
  • Bærekraft som konkurransefortrinn

Kursene er nettbaserte, korte og fleksible. De kan kombineres med jobb, jobbsøking og familieliv.

Oppstart høsten 2021

Alle de fem kursene gjennomføres høstsemesteret 2021, og det første kurset starter 20. august. Det er begrenset med plasser, så BI anbefaler derfor å være raskt ute med å søke. Kursene er gratis. Det er ingen studieavgift eller eksamensavgift, men man må kjøpe pensumlitteraturen selv.

Les mer om kurstilbudet her:
Gratis kompetanseheving