Sted

Online

Tid

Tirsdag 31. mai 2022

kl. 09.00 – 11.00

Påmelding

PÅMELDING

Pris

GRATIS

I samarbeid med BI, tilbyr næringshagene i landet en kursserie som fokuserer på styrets rolle, kontrollfunksjon og strategi utøvelse.

Kursdel 3: Styrets ivaretakelse og utøvelse av strategi og virksomhetsutvikling

  • Effektiviseringens forbannelse – «Å spare seg til fant»
  • Markedet forsterkes mot å ha offensive leverandører som tilfører utvikling
  • Innovasjon er ikke bare nye produkter og teknologi
  • Styrets arbeid med strategi og strategiprosessen
  • Forsvarlig organisering og virksomhetsødesign

Kurset er fleksibelt og lett tilgjengelig.

Webinar-serien med styret som tema bygger på den siste boken innen styrearbeid. Denne kan bestilles via denne linken og sendes hjem uten noen ekstra kostnader. I tillegg til den fysiske boken får man tilgang til en nyttig digital verktøykasse som inneholder en rekke gode verktøy.

https://www.akademika.no/styrearbeid-styreutvikling-styreledelse/solberg-frode/9788245020694